ADR

Listar alla artiklar taggade med: ADR

Riksåklagaren: IMDG-koden måste vara på svenska för att få användas

Transportstyrelsen: Översättning innebär en betydande resurtsåtgång

Kustbevakningen arbetar ofta i våra hamnar och hittar säkerhetsbrister på nästan varannan lastbil de kontrollerar i svenska hamnar. Sedan sommaren 2019 kan de inte längre straffa regelbrytarna efter att Högsta Domstolen fattat beslut om att domstolar endast får döma enligt lagar på svenska. IMDG-koden som gäller farligt gods – den är skriven på engelska. Riksåklagaren har nu sagt sitt och går på samma linje.
Jonna Ström konstaterar att vanliga brister är fel i deklareringen och felaktig märkning på lastbäraren. Hamnarnas säkerhetskultur har tydliga brister. Foto: Gustav Elfving

Kustbevakare frustrerade – hamnen ”laglös” efter beslut i Högsta domstolen

Kustbevakningen hittar säkerhetsbrister på nästan varannan lastbil i svenska hamnar. Men efter ett beslut i Högsta domstolen, kan de inte längre straffa fuskarna, detta trots att vissa chaufförer på ett olagligt sätt transporterar brandfarligt och explosivt material ombord på fartyg. Detta framkommer i ett projektarbete gjort på Göteborgs Universitet av Gustav Elfving, Lasse Sørensen och Justus Madaus.