ADR

Listar alla artiklar taggade med: ADR

Brunnstätningar finns i många storlekar och modeller. Just denna kommer från PK Produkter. Foto: PK Produkter.

Vilka mått ska en brunnstätning ha för ADR-transport?

Exakt vilka mått brunnstätningen ska hålla om man kör farligt gods har blivit föremål för diskussion. Česmad Bohemia, Tjeckiens största åkeriförening, säger att de har hört talas om flera tillfällen där åkare som transporterar farligt gods har bötfällts i Tyskland för att de inte har en tillräckligt stor avloppstätning som en del av ADR-utrustningen. Inte heller i Sverige finns specifika mått angivna i föreskrifterna, men väl en hovrättsdom.
- Vi hade önskat att det funnits någon form av krav på en professionell inspektionsrapport som ska följa med de begagnade litiumjonbatterierna och att de inte får transporteras innan en sådan inspektion gjorts, säger Jonna Ström.

Kustbevakningen: Ökad uppmärksamhet på litiumjonbatterier

De farligt godsinspektörer som har till uppgift att bland annat upptäcka felaktiga farligt godstransporter, är personal som lyder under Kustbevakningen. Det var också dessa inspektörer som tidigt uppmärksammade sin arbetsgivare på det eskalerande problemet med felaktiga transporter av litiumjonbatterier. Kustbevakningen har ökad uppmärksamhet på problemet och står också i kontakt med MSB som har särskilda uppgifter avseende transporter på land samt har ett samordnande ansvar.

Ekipage med läckande etanoltank rullade in på kontrollplatsen

”Problem – ADR, problem - ADR”

I förra veckan rullar ett östeuropeiskt trailerekipage in på polisens kontrollplats vid Långeberga i Helsingborg och stannar utanför manskapsboden på kontrollplatsen. Inne i boden har ett antal poliser och bilinspektörer slagit sig ner för en fikapaus. Chauffören springer ur dragbilen samtidigt som polisen går ut för att kolla vad föraren hade på hjärtat.
Ärendet skulle visa sig vara akut - och något som kunde ha slutat i ren katastrof.