Det är inte tillåtet att dölja ADR-märkning av gods. Foto: Jonna Ström

Odeklarerade ADR-ekipage till sjöss påkomna av Kustbevakningen

Rederiet har tillsatt utredning: ”Kommer att innebära betydande böter”

Kustbevakningen får alldeles för ofta se brister hos både ekipage och förare samt gods. Under kontrollen i Malmö nyligen, uppvisade två ekipage så många fel att de upptog all tid Kustbevakningen hade avsatt för kontroller den dagen. Rederiet har tillsatt en utredning av transportörerna.

Den 28 maj klockan 11.15, kom färjan från Travemünde in till Malmö hamn för att lossa. Kustbevakningen väntade på farligt godstransporterna som alltid rullar av sist från färjans toppdäck. Man vinkade in de två första lastbilarna för kontroll. Dessa två skulle ta resten av arbetspasset i anspråk medan andra ekipage kunde rulla förbi.

Båda ekipagen var från Nederländerna och ingen av dem hade orangea skyltar (ADR-skyltar). Ingen av dem hade deklarerat farligt gods för rederiet Finnlines, trots att båda ekipagen hade farligt gods i sådana mängder att ADR-skyltar krävdes både på sjön och på väg.

Det första ekipaget de kontrollerade saknade alltså ADR-skyltar, men fordonet hade all nödvändig utrustning för ADR-transport, liksom föraren. Pallarna stod på gummimattor, men saknade annan lastsäkring.
– ADR-pallarna var inplastade med svart krympplast så märkningen av godset var dold, säger farligt godsinspektör Jonna Ström.
Föraren fick böter om 6 000 kronor och fick ta bort krymplasten så märkningen syntes. Nu fortsätter Jonna Ström att utreda vem som brustit – avsändaren eller mottagaren.

Jonna Ström tar upp de olika åsikter som finns i Europa vad beträffar gummimattor under pallar och om huruvida gummimatta gör spännband överflödigt. Man upplever att det i Tyskland och Nederländerna verkar anses räcka med endast gummimattor.
– Oavsett vad de olika länderna anser, är det samma regler som gäller – lasten måste vara säkrad, säger hon.
Kustbevakningen anser, med stöd av Mariterm, att det ska kompletteras med annan lastsäkring om det är fritt utrymme på mer än 30 centimeter för att förhindra att godset ”vandrar”. Här behövs det diskussioner på högre nivå, menar Jonna Ström.


Det andra ekipaget som inte heller hade deklarerat ADR för rederiet, hade en godsdeklarationen för ADR, men godset var inte alls märkt för detta. Det handlade om giftiga ämnen i klassen 6.1. Dessutom fann man även ett batteri till en Tesla-bil. I övrigt saknades i stort sett allt som krävs för att köra farligt gods.

Föraren saknade ADR-behörighet, inga skriftliga instruktioner, inga skyltar, ingen lastsäkring, ingen säkerhetsutrustning och inte tillräckligt med brandsläckare.
– Med mycket lite som visade att det var ADR, var det svårt för föraren att veta att det var en sådan transport, säger Jonna Ström som ser på bristerna som tämligen allvarliga.
För att utröna vad det var för gods, kontaktades mottagaren som bekräftade att det rörde sig om ADR.

En kollega till föraren kunde sedan komma för att ta över ekipaget och med tillstånd köra det till en närliggande terminal där godset skulle lastas om och då märkas.
– Åkeriet lovade dessutom att stå för förarens böter på 9 800 kronor, avrundar Jonna Ström.
Godset står nu på anvisad terminal, men på grund av helgdag, har hon inte nått avsändaren.


Jonna Ström kontaktade även Finnlines som bekräftade att ingen ADR-deklaration gjorts. Vi vill veta hur rederiet ser på den saken och talar med Rickard Majegård, Key Account Manager Terminal Operation Supervisor på Finnlines i Malmö. De har fått kännedom om det inträffade och vill gärna göra ett uttalande.

”Vi är verkligen förvånade över att höra om denna händelse vilken är helt oacceptabel och upprörande. Nordölink/Finnlines gör alla nödvändiga ansträngningar för att säkerställa respekt för alla förordningar ombord samt för att förhindra olyckor som kan hota besättningens och passagerarnas liv. Vi har per omgående startat en utredning av de berörda transportörerna/kunderna, vilket säkert kommer att innebära betydande böter.”

De vill också samtidigt påminna alla kunder om de ”förpliktelser och krav på efterlevnad av våra föreskrifter de har och samtidigt ha ett belönande system för alla förare och speditörer som kan visa att de upprätthållit ett ”rent register” gentemot kontrollerande myndigheter.”

Därmed har Finnlines/Nordölink satt ribban för andra rederier som kan bli aktuella att bli tillfrågade i liknande ärenden.


Det andra ekipaget saknade nära nog allt som behövs för en ADR-transport. Foto: Jonna Ström
Det andra ekipaget saknade nära nog allt som behövs för en ADR-transport. Foto: Jonna Ström

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-03 16:45
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Farligt gods Finnlines Kustbevakningen Lastsäkring