Detta rubricerades som miljöbrott och häleri. Hade Kustbevakningen kunnat väga ekipaget, är det möjligt att även överlast kunnat läggas till.

Kustbevakningens vardag

Lastsäkringsbrister, miljöbrott, häleri och odeklarerad ADR-transport

Utan Kustbevakningens kontroller i hamnarna, hade både vägar och fartyg varit mindre säkra att nyttja. Det handlar om ADR-transporter som inte deklarerats för rederier, dåligt eller inte alls säkrade ADR-transporter, miljöbrott och häleri. Och om man som chaufför vägrar att lägga på tre spännband, får man finna sig i att bli akterseglad.
Femton batterier var i själva verket 71.
Femton batterier var i själva verket 71.

Den 3-4 juni var Kustbevakningen i Halmstads hamn där de kontrollerade trafiken av och på både kvälls- och morgonfärjan. Farligt godsinspektör Arvid Tedvik berättar för oss att de kontrollerade totalt 66 lastbilar varav två med farligt gods på kvällsavgången. Båda dessa hade bristfällig lastsäkring. Den ena kunde inte åtgärdas och fick därför inte åka med färjan till Danmark.
– Bland de övriga lastbilarna utan farligt gods, var det tio som saknade lastsäkring och tre av dessa kunde inte lösa bristerna och missade av den anledningen färjans avgång, säger Arvid Tedvik.

När morgonfärjan anlände klockan 06.20, upptäcktes en lastbil som hade åkt med färjan till Sverige utan att ha deklarerat att det fanns farligt gods i lasten.
– Föraren hade dokument som visade att det var farligt gods, men hade inte deklarerat det för rederiet. Dessutom var godset inte lastsäkrat vilket renderade i böter om 4 000 kronor till föraren, säger Arvid Tedvik.


Kustbevakningen har transportörer som återkommande förekommer i kontrollerna på ett negativt sätt och tillsynes utan vilja att efterkomma Kustbevakningens instruktioner, exempelvis att de måste använda kapellbrädor på de trailers som kräver detta som förstängningsanordning.
– Vi har varit i kontakt med ett flertal chefer på företaget som säger sig förstå problemet och som ska se över rutinerna, men några kapellbrädor verkar man ändå inte vilja använda trots att de oftast ligger samlade under trailern, säger Arvid Tedvik.

Det som krävdes för att ekipaget skulle fått köra ombord, var tre spännband.
– Men föraren vägrade att lägga på dessa och den mycket arga föraren sade att ”det är bara i Sverige man måste lastsäkra sådant gods”, säger Arvid Tedvik.


Klockan 06.00 följande morgon, strax innan färjan till Grenå skulle avgå, stötte Kustbevakning på samma lastbil igen.
– Några spännband hade han inte orkat lägga på varför han missade även den avgången, säger Tedvik som antar att det nog inte var en brådskande transport.

Lördagen den 30 maj tillbringade Kustbevakningen i Trelleborgs hamn och där kontrollerade Arvid Tedvik en polsk skåpbil. Den polske mannen hade varit och arbetat i Norge och var på väg hem med färjan.
– När vi öppnade bagageutrymmet skymtade vi ett bilbatteri bakom några bildäck och mannen sade att han hade 15 batterier med sig, säger Tedvik.
Bilbatterier är frätande klass 8 och dessutom skadliga för miljön, varför mannen ombads lasta av allt i bilen så att man kunde se hela innehållet.

Efter en timmes lossning visade det sig vara 71 batterier fyllda med syra och med en vikt på cirka 1 000 kilo.
– En del batterier var skadade, andra läckte och inga batterier hade skydd på polerna, säger Arvid Tedvik.
Detta var både ett farligt godsbrott och ett miljöbrott då det krävs tillstånd att föra ut avfall från Sverige. Den förvånade mannen förstod inte att han gjort något fel.

Miljöåklagaren tog över ärendet och mannen greps misstänkt för miljöbrott. Batterierna beslagtogs. Eftersom man även fann cirka 500 kilo koppar tillsammans med kopparpriset gömt under sätena, lades även häleri till brottsrubriceringarna som senare ledde till 60 dagsböter.


Inga kapellbrädor och om man som förare vägrar lägga på tre spännband, får man se sig akterseglad - två gånger.
Inga kapellbrädor och om man som förare vägrar lägga på tre spännband, får man se sig akterseglad - två gånger.

Om artikeln

Publicerad: 2020-06-05 16:13
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Farligt gods Farligt Godsinspektör Häleri Kustbevakningen Lastsäkring Miljöbrott