Alla fel på ADR-transport – åkeriet riskerar företagsbot

Ett svenskt företag med svenska ägare och en svensk förare med ADR-intyg – vad skulle kunna gå fel med en ADR-transport då? I detta fallet nära nog allt. ”Det verkar som att man bara lastat och struntat i allt”, säger trafikpolisen i Göteborg.

Den 26 mars stoppade trafikpolis Jörgen Carlsson en svenskregistrerad lastbil med skåp på riksväg 40. Den var på väg till Göteborg och togs in för kontroll vid Delsjömotet.

Det visade sig att i lasten fanns fyra IBC-behållare med en totalvikt om 3 500 kilo och innehållet var ADR trots att fordonet inte var skyltat för det.
– Även om den unge föraren själv hade ADR-intyg och rimligen borde ha kunskaperna, saknades ADR-skyltning. Det fanns inte ens skyltar med i fordonet att sätta på, säger Jörgen Carlsson.

All nödvändig ADR-utrustning saknades och de två brandsläckarna från 2015 var obesiktigade. Med tanke på att föraren hade ADR-intyg, kan han inte ha varit omedveten om att han körde en olaglig transport.

När ADR-instruktionerna efterfrågades, visade det sig att även dessa saknades och det var uppenbart att föraren inte kände till ämnets egenskaper eller vilka åtgärder som skulle vidtas vid en eventuell olycka. Jörgen Carlsson upplevde det som att föraren tog tämligen lätt på hela situationen.

Lastsäkringen var otillräcklig.
– IBC-behållarna stod parvis inne i skåpet och var därmed säkrade åt sidan, men det fanns ingenting alls bakåt. Längre bak på flaket stod en palltruck helt osäkrad och om föraren hade varit tvungen att bromsa kraftigt, kunde den ha farit in i IBC-behållarna och slagit hål på dem med läckage som följd, säger Jörgen Carlsson vidare.

Föraren fick en fulltecknad ordningsbot.
– Det Göteborgsbaserade företaget är också rapporterat på nio punkter och åklagaren som har fått ärendet siktar på en företagsbot, säger Jörgen Carlsson.

Åkeriet är ganska stort, har svenska ägare och föraren var även han svensk.
– Man kan tycka att alla förutsättningar för att göra rätt, att ha kunskap och att inhämta information finns i ett sådant företag, men en känsla infinner sig att man i detta fallet bara lastat och struntat i allt, avrundar trafikpolis Jörgen Carlsson.

När lastsäkring gjorts, ADR-skyltar fanns på plats och de andra bristerna åtgärdats, kunde fordonet rulla vidare mot slutdestinationen.

Om artikeln

Publicerad: 2020-04-07 16:30
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR Företagsbot Lastsäkring Lastsäkring i fokus Ordningsbot Polisen Trafikpolisen