ADR

Listar alla artiklar taggade med: ADR

Tre ton farligt gods dolde sig bakom kapellet på det oskyltade, holländska ekipaget när det kontrollerades av Kustbevakningen i måndags i Trelleborgs hamn.

Kustbevakningen ertappade holländare med dolt farligt gods efter färjeöverfart

Inspektören: ”Allt vanligare”

Statistik gällande Kustbevakningens farligt gods-kontroller visar att andelen med brister blir fler för varje år. Det senaste året hade nästan hälften (47 %) av alla ADR-transporter som kontrollerades brister. Under tisdagen följde Proffs med farligt gods-inspektörerna Arvid Tedvik och Jonna Ström under några timmar i Helsingborg. Att de har en viktig uppgift att fylla blir tydligt.