DEBATTARTIKEL

Morell (SD) om chaufförer som nekas toalettbesök:

”En förare är inte något som katten släpat in”

Trots att coronaviruset har stoppat både produktionsverksamhet och serviceyrken, sker ändå en omfattande transportverksamhet runt om i landet.
Det finns alltjämt en industriell verksamhet som pågår och där transporterna är livsviktiga. Inom handeln är efterfrågan stor på livsmedelstransporter, både från producenter och transportköpare. Det är fantastiskt glädjande att det fortfarande finns verksamheter som upprätthåller produktion och efterfrågan i dessa tider.
Dessutom sker omfattande transporter av medicin och sjukvårdsartiklar, vilket är livsnödvändigt för många människor just nu.

”Billigast möjligt” blev tidernas dyraste affär

Vi bör nog alla se coronaviruset, covid-19, som en prövning inför kommande, värre scenarion samtidigt som vi måste ta lärdom av vad som nu skett. Sverige och omvärlden ser allt tydligare bristerna som varit i många politiska beslut och som fört medborgarna mot en dyster tillvaro, med snabbt växande oro inför framtiden.
VBG onspot

Utan lastbilen stannar Sverige – ”Era insatser är ovärderliga!”

All nyhetsrapportering handlar nästan uteslutande om Corona och effekterna av detta virus. Butiker, restauranger, flyg, tåg och industrier drar ner på sin verksamhet, eller rent av stoppar all verksamhet.
Börserna världen över störtdyker och många ser sina besparingar gå upp i rök. Sjukvårdspersonal sliter bokstavligt talat livet ur sig för att hjälpa patienter på våra sjukhus.
Det är lätt att se dystert på tillvaron just nu och för många är framtiden också oviss.
Hultsteins
DEBATTARTIKEL

Småföretagarnas Riksförbund

Äntligen har regeringen vaknat!

Det tog lite tid innan regeringen insåg den mycket besvärliga situationen som Sveriges småföretagare råkat ut för genom corona-krisen. Nu har man presenterat ett ordentligt paket för stöd och stimulans, vilket förhoppningsvis kan minska vår och vår personals oro. Bra där!
Mabi_2020-02

EU:s miljöpolitik fortsätter att öka koldioxidutsläppen

Biodrivmedel har varit en kontroversiell fråga i drygt ett decennium. Från vilka råvaror ska de tillverkas, hur mycket räcker de till, håller de utställda löftena om reduktion av växthusgas samt vad får de kosta, är en delmängd av vad som debatterats flitigt på otaliga seminarier.
Så inleder de båda sverigedemokraterna Peter Lundgren och Staffan Eklöf sin debattartikel.
Aspök
DEBATTARTIKEL

THOMAS MORELL (SD):

”Det måste bli ett slut på det omfattande fusket”

I slutet av januari genomförde trafikpolisen och gränspolisen en gemensam insats för att komma åt oseriös åkeriverksamhet.
Under många år har jag, tillsammans med åkeriägare, anställda förare och andra politiker, kämpat för att få till en kontrollverksamhet värd namnet.
Mabi_2020-02

Öppet brev till Transportstyrelsen:

Vad händer med regeringsuppdraget om EU-trailers?

Inte mycket har hörts sedan Transportstyrelsen fick uppdraget att utreda lämpligheten för EU-semitrailerekipagens (kallas ofta EU-tradare, eller som nedan EU-trailer) på halt nordiskt vinterväglag. Flera mycket allvarliga olyckor hände under den förra vintersäsongen. I Sverige, Norge och Finland var EU-trailers inte vanliga förrän Europeiska Unionen med början år 2004, började sin successiva utvidgning med införlivande av forna öststater.
Hultsteins
DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD):

”Det är statens skyldighet att straffa kriminella – inte åkeriägarnas”

I veckan fick jag svar av infrastrukturminister Tomas Eneroth och inrikesminister Mikael Damberg. Svaren har kommenterats av tidningen Proffs i en artikel.
Jag har själv svårt att avhålla mig från att kommentera svaren, låt mig därför ta det i tur och ordning.
Nokian

Bonus malus-systemet riskerar att sänka trafiksäkerheten

Regeringen har bestämt sig för att låta den nya metoden för att fastställa förbrukning och utsläpp för fordon, WLTP, få fullt genomslag i det nyss införda bonus malus-systemet. Därmed riskerar man att få fler trafikfarliga fordon på vägarna. Detta samtidigt som Trafikverket intensifierar sitt arbete mot nollvisionen och ett arbete inom EU pågår för att höja den gemensamma trafiksäkerheten.
Aspök
DEBATTARTIKEL

Slutreplik till Jens Holm (V) av Thomas Morell (SD):

Samarbeta med SD för att genomföra nödvändiga åtgärder för att komma åt fusket

Det gläder mig att Jens Holm och vänsterpartiet ändå har insett behovet av kontroller på väg och att exempelvis beställaransvaret behöver förstärkas. Min inbjudan till vänsterpartiet och övriga partier kvarstår, ni får gärna ansluta er till Sverigedemokraternas förslag till särskild enhet för kontroller på väg, skarpare beställaransvar och andra nödvändiga åtgärder för att komma åt fusket inom transportnäringen. Så inleder Thomas Morell (SD) sin slutreplik till Jens Holm (V).
Mabi_2020-02