ADR

Listar alla artiklar taggade med: ADR

Trots farligt gods i lasten, var det bulgariska ekipaget inte ADR-skyltat. Något som rederiets fraktchef ser som oacceptabelt och som kommer att utredas vidare. I Helsingborgs hamn fick ekipaget dock stå kvar tills en ny dragbil ordnats fram samt att böterna hade betalats.

Bulgarisk chaufför mörkade ADR-gods på Scandlinesfärja

Kustbevakningen: "Saknade det mesta av säkerhetsutrustningen"

Under Kustbevakningens hamnkontroll i Helsingborg i går, stoppades bland annat ett bulgariskt ekipage, som åkt med färjan utan att föraren hade deklarerat sin farliga last av klass 5 och 8. I princip all nödvändig säkerhetsutrustning saknades, fordonet hade inte ens hållare för ADR-skylt. I Helsingborgs hamn blev det stopp för fortsatt färd.
- Oacceptabelt, säger rederiets fraktchef.