En RIKTIG Chaufförspodd

Som lyssnare kan du i den här podden förvänta dig att innehållet kommer att vandra i samma fotspår som Proffs redaktionella innehåll i övrigt, alltså med stort fokus på transportfusket. Men vi kommer också att prata om branschens positiva sidor, precis som vi ofta gör (inte minst) i den tryckta versionen av tidningen.

Det ”blå laget” utlovar tuffare tag mot transportfuskarna

Lyssna nu!

Mer resurser till trafikpolisen och klampning utan bortre tidsgräns. Det är två exempel på sådant som vi kan förvänta oss under den innevarande mandatperioden. Nu börjar det hårda arbetet för den nya regeringen!

Maria Stockhaus (M), Magnus Oscarsson (KD), Helena Gellerman (L) och Thomas Morell (SD) har mycket att leva upp till efter de senaste åren i opposition. Partierna har inte sällan kritiserat den förra regeringen för att inte ha tagit problemen i vägtransportbranschen på allvar.

Men hur går tankarna nu? Alltså efter att de fyra partierna från den blå sidan plötsligt sitter med landets roder i händerna?

I En Riktig Chaufförspodd försöker vi reda ut vad vägtransportbranschen kan förvänta sig under den nuvarande mandatperioden. Är de fyra partierna överens i de allra viktigaste frågorna?

Lyssna på avsnittet och gör din egen bedömning!

Inslaget presenterar vi i samarbete med NTM – Quality On Wheels

 


Tidigare avsnitt

Gå in och lyssna på avsnitten som vi har publicerat tidigare. Du hittar dem här!

 


Vem vill du höra i En RIKTIG Chaufförspodd?

Nu vill vi veta vem du tycker att vi skulle bjuda in till diskussion i studion. Skicka ett mejl till oss på adressen podd@vagpress.se och ge förslag på personer, företag, myndigheter och så vidare!
Motivera gärna varför du vill att vi ska göra det specifika avsnittet och ge förslag på frågor som du vill att vi tar upp i just ”ditt podd-avsnitt”.

Prenumerera och visa att du är engagerad!

Tidningen Proffs jobbar envist för att lyfta branschfrågorna i syfte att skapa medvetenhet om de problem som riskerar att slå omkull svensk transportnäring.
Vi gör detta genom fyra olika kanaler; Den tryckta tidningen, Webben, Webb-TV och Podd.


Visa att du är engagerad – stötta oss i vårt arbete genom att PRENUMERERA PÅ PROFFS!

Lyssna i Google Podcasts