Som lyssnare kan du i den här podden förvänta dig att innehållet kommer att vandra i samma fotspår som Proffs redaktionella innehåll i övrigt, alltså med stort fokus på transportfusket. Men vi kommer också att prata om branschens positiva sidor, precis som vi ofta gör (inte minst) i den tryckta versionen av tidningen.

LYSSNA NU:


Därför friades DSV från brott mot beställaransvaret

Ett luddigt EU-direktiv i kombination med avsaknad av tillämpningsföreskrifter i Sverige har bäddat för oordning och oreda i vägtransportbranschen, stick i stäv med ministrarnas uttalade mål att skapa ordning och reda.

I det här avsnittet tar vi avstamp i den friande hovrättsdomen mot DSV gällande misstänkt brott mot beställaransvaret. Vi diskuterar allt från ”lagligt” cabotage och utstationering till varför konkurrenssituationen ser ut som den gör för svensk åkerinäring.

Gästerna i vår studio den här gången är åkaren Kaj Johansson från Älmhult och jurist Tommy Pilarp, som var juridiskt ombud för DSV i tingsrätten.
Pilarp menar bland annat att våra politiker ”luras”. Till exempel i frågan om ”time out” som går ut på att under en period förbjuda cabotagetransporter i Sverige.

Kaj Johansson är kritisk inte bara mot politikerna, han ger även en ”känga” till åkeriorganisationerna i Sverige.
– De är inte så aktiva som jag tycker att de skulle vara, säger Johansson, som har valt att gå ur Sveriges Åkeriföretag av just den anledningen.
– Det är inte lönt att stödja de organisationer som ändå inte gör något för mig, tillägger han.

Avsnittet presenteras i samarbete med:


Tidigare avsnitt

Gå in och lyssna på avsnitten som vi har publicerat tidigare. Du hittar dem här!


Vem vill du höra i En RIKTIG Chaufförspodd?

Nu vill vi veta vem du tycker att vi skulle bjuda in till diskussion i studion. Skicka ett mejl till oss på adressen podd@vagpress.se och ge förslag på personer, företag, myndigheter och så vidare!
Motivera gärna varför du vill att vi ska göra det specifika avsnittet och ge förslag på frågor som du vill att vi tar upp i just ”ditt podd-avsnitt”.

Prenumerera och visa att du är engagerad!

Tidningen Proffs jobbar envist för att lyfta branschfrågorna i syfte att skapa medvetenhet om de problem som riskerar att slå omkull svensk transportnäring.
Vi gör detta genom fyra olika kanaler; Den tryckta tidningen, Webben, Webb-TV och Podd.


Visa att du är engagerad – stötta oss i vårt arbete genom att PRENUMERERA PÅ PROFFS!

Lyssna i Google Podcasts