Krönika

Det finns en chans att vinna över en myndighet

KRÖNIKA
De flesta människor är nog införstådda med att det ibland krävs bygglov även om bestämmelserna har blivit lite mer tillåtande under senare år med tillkomsten av friggebodar med mera…

Är rättvisan alltid rättvis?

KRÖNIKA
Oavsett om du är utsatt för brott eller misstänkt eller åtalad för brott förutsätts du i en västerländsk demokrati behandlas schyst och rättvist. Det gäller såväl under utredningen hos polisen som vid prövningen av åklagare om åtal ska väckas och naturligtvis ytterst vid en prövning av en oavhängig domstol. Hur är det egentligen? Många som vet att de verkligen har utsatts för ett brott har fått erfara under den rättsliga handläggningen att det inte är en självklarhet att också få rätt.

Alhem: ”Krig är aldrig små kliniska specialingrepp”

Vi lever nu med ett pågående förödande anfallskrig mot Ukraina från en omdömeslös envåldshärskare i Ryssland. Som satt igång något som han kanske aldrig tänkt igenom hur det skulle kunna sluta. Han hade uppenbarligen tänkt sig ett snabbt förfarande. Inte ett krig. Det ordet är det straffbart att använda i Ryssland. Bara en smidig militär specialoperation som snabbt skulle leda till ett resultat envåldshärskaren ville ha.

Två väldiga P:n har förpestat tillvaron

KRÖNIKA
Det är ofta svårt att skriva något positivt om trafiksituationen på våra vägar. Trängsel, hets och tuffa omkörningar präglar mestadels bilden av situationen. Men efter de senaste chockhöjningarna inte minst av dieselpriset går det möjligen att se en liten ljusning i allt elände. Är det inte lite lugnare framfart? För att spara på det svindyra bränslet.

”Världen har inte råd med maktfullkomliga envåldshärskare”

Min text denna gång präglas mycket av ett pågående invasionskrig i Europa som vi nog är många som hoppats inte längre överhuvudtaget skulle kunna förekomma. Har vi inte haft nog med krig och elände i Europa efter allt som inträffat där som en följd av Hitlers invasion i Polen den 1 september 1939?

”Trafikpolisen är värd all aktning av oss alla”

Debatten kretsar mycket kring nya tankar, idéer och lagförslag som syftar till att rättsligt komma åt de många allvarliga brott i form av mord och försök till mord som äger rum inom de kriminella gängen. Alltför få brott klaras upp. Bevis saknas. De som sett och hört något vågar ofta inte berätta.

Bättre att tåget kommer i tid än att det går snabbt

När jag för en stund satt mig till ro för att skriva denna krönika är det nyårsafton. Igen är det för många en bokslutsdag där löften – uttalade eller hemlighållna – och förhoppningar inför det snart stundande nya året finns med i bilden. För egen del är jag sedan många år bokföringsskyldig och är väl medveten om betydelsen av ett bokslut.

Ha möjlighet – inte detsamma som att få lov

I brottsbalken finns en bestämmelse om dataintrång. Det är inte tillåtet att hur som helst kika in och se vad som kan finnas i ett dataregister ens för den som i sitt arbete annars har behörighet att komma in där. Så det gäller för den nyfikne att hålla fingrarna i styr och inte utnyttja sin behörighet för att kolla något som är av intresse utanför det som gäller själva jobbet.

Det räcker inte med tuffa ord från regeringen

När jag skriver detta befinner jag mig på en konferens i Malmö som handlar mest om dödligt våld. De flesta av oss läser och hör mycket om just sådant våld i form av mord och försök till mord i kampen om herraväldet mellan grovt kriminella krafter. För egen del ska jag prata om något som är en konsekvens av just detta grova våld, där grovt kriminella har påverkat ”vanligt” folk bli rädda eller i allt fall obenägna att vilja vittna särskilt i mål som gäller grov kriminalitet.
Men påverkan finns också gällande andra brott.

Likheten inför lagen riskerar att åsidosättas när vittnen är tysta

Ett snabbare straffrättsligt förfarande har från och till aktualiserats. Senast i en statlig utredning (SOU 2021:46). Det är nästa alltid en fördel att en brottsutredning kommer till stånd i nära anslutning till det eller de brott som är i fråga. Sen rättvisa kan ytterst vara detsamma som närmast ingen rättvisa alls.