Elektriska lastbilar i Köpenhamn?

Politikerna i den danska huvudstaden Köpehamn säger enhälligt ja till elektriska lastbilar i staden, medan lastbilsbranschen lika enigt säger nej....
Hultsteins

Transportmässan bort och Lastbil Show in

Transportmässan, som vanligen arrangeras vartannat år på Messecenter i Herning på Jylland har skjutits upp till 2010 efter ett samråd mellan mäs...
Nokian

Eget intelligent bromssystem från BPW

ECO Tronic EBS är en absolut nyhet på släpfordonsmarknaden. BPW presenterar, som första axeltillverkare i världen, ett intelligent elektroniskt b...
VBG onspot

Botten är nådd

Michael Svane, vd för danska DI Transport, menar att konjunkturbotten nu är nådd, men påpekar samtidigt att det först om ett år åter blir rikti...
TRP

Bättre rastplatser för 75 miljoner

Vägverket menar att de kan förbättra förhållandena på rastplatser, med både nya anläggningar och en upprustning av dem som finns. Allt till en...
Daf

Vectura behöver rekrytera 250

Vectura är ett nybildat statligt konsultföretag inom transportinfrastruktur som startade sin verksamhet den 1 januari 2009. De övertog vid årsskif...
TRP

Bring Frigoscandia får Scan-uppdrag

Scan AB och Bring Frigoscandia AB har inlett samarbete gällande driften av Scans nya distributionscentrum i Linköping.Scan bygger ett nationellt dis...
Daf

50 får gå från Göteborgs Hamn

Nu är turordningsförhandlingarna mellan Göteborgs Hamn och Transportarbetareförbundet klara. Resultatet är att 50 hamnarbetare kommer att sägas ...
Nokian

Det moderna samhället har skapat fler egoister

I takt med att vi fått fler kameror längs vägarna som hastighetsövervakare, förefaller polisaktiviteten ha avtagit på ett olyckligt sätt. Jag ser åtminstone allt färre poliser längs E4 mellan Malmö och Stockholm, där jag ofta kör. Inte ens i normalt polisaktiva Östergötland ser mina spanande ögon tecken på polisnärvaro i trafiken. Trots att den verkligen behövs.
Aspök

Våren är som livets ”Uppdrag Granskning”

Våren är här, ljuset och värmen (nåja, allt är relativt) är tillbaka. Blommor och blad spirar försiktigt i dikesrenar och i skogsdungen där jag bor. Vackert, nytt och härligt. Jobbigt också, särskilt ljuset.