Foto: Proffs/arkiv. Foto: Proffs/arkiv.

Samtal om kontroller av yrkestrafik på väg

Idag måndagen den 15 maj har Landsbygds- och infrastrukturdepartementet bjudit in till rundabrodetsamtal om hur myndigheter kan samverka i kontrollen av oseriös yrkestrafik. Vid mötet deltar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) samt statssekreterare Johan Davidson.

En välfungerande transportbransch med goda konkurrensvillkor är viktig för det svenska näringslivet. För att komma till rätta med oseriösa aktörer krävs effektiva kontroller och en förutsättning för detta är att myndigheter med olika ansvarsområden samverkar.

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har därför bjudit in myndighetsföreträdare till ett rundabordssamtal i dag för att diskutera kontrollverksamheten samt hur samverkan mellan myndigheterna kan stärkas. Vid mötet deltar även representanter från samarbetspartierna Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-15 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Andreas Carlsson Bilinspektörer Kontroller på väg Kristdemokraterna Osund konkurrens Polis Regeringen Yrkestrafik