Ekipaget har övergivits klampat på parkeringen. Ekipaget har övergivits klampat på parkeringen.

Klampat ekipage överges utan att betalning skett

Ett rumänskt ekipage stoppas och kontrollen leder till klampning i väntan på betalning. Några pengar kommer inte och när polisen åker ut en sista gång till det klampade ekipaget, har det övergivits och man får ingen kontakt med vare sig föraren eller företaget.

Torsdagen den 4 maj hämtar Västerås yrkestrafikgrupp in till kontrollplats Karleby en rumänsk lätt lastbil med biltrailer. Bilen är tom, men på släpet står en Renault Kadjar utan registreringsskyltar. I lastbilen sitter föraren och hans fru.

Mannen kan visa ett kvitto på att bilen är köpt på en bilfirma i Eskilstuna för export till Rumänien.

Eftersom fordonskombinationen är tyngre än 3,5 ton och används för en yrkesmässig transport måste den vara utrustad med färdskrivare, något som visar sig saknas. Företaget får för detta en sanktion om 20 000 kronor.

Fraktsedeln är korrekt ifylld, men mannen kan inte uppvisa ett gemenskapstillstånd vilket innebär att han måste betala 10 000 kronor. I väntan på att de totalt 30 000 kronorna ska betalas, klampas fordonet.

Pengarna kommer inte varför man åker ut för att titta till dem.
– Paret säger att de inte har någon mat varför vi tar med ekipaget till ett köpcentrum i Västerås och där klampar vi om det, säger bilinspektör Roger Ogemar.

Innan helgen åker de ännu en gång ut till det rumänska ekipaget som förvisso står kvar med såväl släp som bil på släpet. Paret är emellertid borta och man utgår från att de är inne på köpcentret.

När inga pengar kommit in under helgen, åker man ut för att förhöra sig om varför, men paret finns inte på platsen.
– Först tror vi att de kanske är inne på köpcentret igen, men vi ser sedan att förarhytten är tömd på alla personliga tillhörigheter. Jag använder alla kontaktmöjligheter jag tidigare har fått av mannen, men varken han eller företaget svarar, säger Roger Ogemar.

När Roger Ogemar idag mejlar till företaget att man står i begrepp att lasta ekipaget för att flytta det till Karleby, som inte är privat mark, hör företaget plötsligt av sig och säger att de har betalat. Detta visar sig dock inte stämma. Betallänken är inte ens öppnad.

Företaget försöker vinna tid, men det hjälper inte. Tid har de enligt Ogemar fått tillräckligt med. Sedan hör man inte av företaget igen.

Nu står ekipaget åter på Karleby kontrollplats – klampat. Fortsättning följer.

Kommer det inte in en betalning, kan ekipaget flyttas till en närliggande bilskrot.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-12 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Böter Färdskrivare Gemenskapstillstånd Klampning Polisen Sanktionsavgift Transportstyrelsen