Var tredje vd en kvinna hos Tempcon

Andelen kvinnor som är vd inom privatägda bolag i Sverige är cirka 17 procent enligt ny statistik från SCB. Ser man specifikt på börsnoterade bolag är siffran så låg som 10 procent. På Tempcon Group kan de hos dotterbolagen notera att vart tredje bolag har en kvinnlig vd, det villl säga 33 procent. Tempcon har träffat dessa tre för en diskussion kring rollen som kvinnlig vd i en mansdominerad bransch.
Budi 2021

COWI hjälper Trafikverket förbättra trafikläget på E22 Söderköping

Trafikverket planerar att bygga en ny sträckning av E22 väster om Söderköping för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten i området. Cowi har fått uppdraget att upprätta ett förfrågningsunderlag för totalentreprenad och byggplatsuppföljning för projektet.
Prenumeration 2020-09

Sju regioner svarar EU: Satsa på effektivitet och klimatet

Mälardalen är ett område som flitigt trafikeras av kombitransporter varav många av en (ö)känd speditör, landar i otillåtna cabotaget. Coronapandemin har slagit hårt mot transporterna i Europa. Nu måste rätt satsningar göras i infrastrukturen för att nå klimatmålen i Parisavtalet och återbygga vår konkurrenskraft. Minskad rörlighet är inte ett alternativ för ett export- och importberoende område som Stockholm-Mälarregionen. De sju regionerna i Mälardalens infrastruktursamarbete lämnar ett tydligt svar till Europeiska kommissionen när framtiden för EU:s transportpolitik ska avgöras.
Prenumeration 2020-09

Nordanstigs kommun: ”Trafikverket måste ta sitt ansvar”

Nordanstigs kommun inför parkeringsböter för alla fordon i Gnarp, men sätter hårt mot hårt mot Trafikverket som de anser har ansvaret för infrastrukturen med parkeringsplatser för yrkestrafiken. Kommunen har, med hänvisning till kör- och vilotidsreglerna, protesterat mot Trafikverkets planer på att endast ha två rastplaster med tio mil emellan i kommunen.
VBG onspot

Thermo King godkänner HVO för sina aggregat

Thermo King meddelade igår att de godkänner bränslet HVO för användning i deras aggregat för att bidra till mer hållbara transporter. Att använda HVO istället för traditionell diesel leder till en 90-procentig minskning av CO2-utsläpp och partiklar utan att prestandan försämras, enligt Thermo King.
Daf

Intelligent trailerkoppling ska minska risken för skador på förare och fordon

Jost presenterar nu något de beskriver som revolutionerande. Det nya, automatiska kopplingssystemet KKS gör att föraren inte behöver lämna hytten för att koppla trailern. Det sköts istället via en fjärrkontroll, automatiskt, snabbt och säkert. Effektiviteten, bekvämligheten och säkerheten ökas med en och samma produkt och den är en nyckelkomponent för autonom körning.
Daf

Säkrare, enklare tankning utan bränslekort

Nyligen gick Circle K ut med att de var först i världen med att erbjuda kunderna att tanka genom att ”blippa” fordonet och betala via registreringsnumret. Mercedes-Benz har i samarbete med Shell också satsat på digital, kontaktfri betalning vid tankning. Säkrare tankning, mindre administration och minskad risk för bränslebedrägerier.
Hultsteins

VTI-simulator i studie om hur förare påverkas av CO2

Förhöjda men måttliga koldioxidnivåer, sådana som ofta kan uppstår i fordon, kan påverka människor negativt. Vilka effekter olika koldioxidnivåer kan ha på hälsotillstånd och prestation, det håller nu VTI-forskare på att undersöka med hjälp av en av institutets körsimulatorer.
Hultsteins

Wibax skräddarsyr chaufförsutbildning

Wibax Logistics har tillsammans med Arbetsförmedlingen tagit fram en skräddarsydd utbildning till yrkesförare av tankbil som, när den är slutförd, kan leda till en anställning då Wibax har ett stort rekryteringsbehov. Yrkesakademin i Luleå håller i utbildningen och den arbetsplatsförlagda delen i utbildningen genomförs på Wibax.
Budi 2021

Girteka lockar kunder med prisoffensiv

Girteka Logistics startar en prisoffensiv. Under en period av två veckor lockar den stora flottans operatör med huvudkontor i Vilnius, Litauen, med drastiska rabatter på full truck loads (FTL), alltså transporter som vanligtvis är en last till en specifik kund, inom Europa.
Budi 2021