Iveco övertar ägandet av Nikola i Europa

Iveco Group och Nikola Corporation meddelar att de går in i en ny fas av sitt partnerskap, som inleddes 2019 och hittills har uppfyllt alla milstolpar för att utnyttja varandras expertis med målet att producera utsläppsfria tunga lastbilar (klass 8) i Nordamerika och Europa.

De två företagen fortsatte att arbeta tillsammans, trots Covid-19 och utmaningar i leveranskedjan, för att uppnå resultaten från den föregående fasen och lanserade helelektriska fordon (BEV) och bränslecellsfordon (FCEV) för regionala och långa transporter.

Båda företagen är nu angelägna om att stärka sitt eget fokus inom tunga transporter. Iveco Group ska koncentrera sig på Europa för att vidareutveckla och kommersialisera sina egna helelektriska och bränslecellsdrivna lastbilar, vilket inkluderar lanseringen av finansieringsmodellen GATE, och Nikola ska inrikta sin verksamhet på Nordamerika, med en integrerad strategi för sina kunder och erbjuda BEV, FCEV och vätgasinfrastruktur via sitt varumärke HYLA.

Iveco kommer att överta det fulla ägandet av samriskföretaget i Ulm, Tyskland. Iveco får även licens för fri tillgång till och fortsatt utveckling av programvaran för fordonsstyrning av de gemensamt utvecklade BEV- och FCEV-fordonen.

Nikola får Iveco S-Way-tekniklicensen för Nordamerika och relaterad komponentförsörjning från Iveco, och får gemensamt ägande av de immateriella rättigheterna för Generation 1 eAxles, en teknik som utvecklats tillsammans med Iveco Groups drivlinevarumärke, FPT Industrial.

Iveco Group täcker kapitalutgifterna i samband med denna nya samarbetsfas genom sin tillgängliga likviditet och förvärvar ovan nämnda poster dels kontant (35 miljoner USD) och dels som Nikola-aktier (20 miljoner aktier).

Trots den negativa påverkan på kassaflödet räknar Iveco-koncernen med att kompensera för denna genom kassaflödesgenerering och därför förändrar detta inte kassaflödesmålet för 2023; företaget förvärvar också en betydande mängd Nikola-aktier.

Iveco och Nikola kommer att fortsätta att arbeta mot samma slutmål: att leda energiomställningen till framtidens mobilitet.

De ovan nämnda åtgärderna är föremål för alla tillämpliga godkännanden och förberedandet av ett slutgiltigt avtal för att fullständigt genomföra de bindande villkoren i avtalet mellan företagen.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-15 08:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Företagsnyheter Iveco Nikola