Foto: IRU.org Foto: IRU.org

IRU vill ta itu med viktiga utmaningar inom vägtransportsektorn

Medlemsföreningar i IRU, världstransportorganisationen, antog den 11 maj nya politiska ståndpunkter om förarbrist och laglig immigration, autonoma fordon och vägtransporters reaktion på kriser.

Resolutionerna, som rör viktiga utmaningar för den kommersiella vägtransportindustrin, antogs av IRU-medlemmar vid dess generalförsamlingsmöte i Genève.

– IRU-medlemmar har röstat för att ta itu med viktiga utmaningar inom vägtransportsektorn och förstärka hur branschen hjälper andra i kristider, förklarar IRU-presidenten Radu Dinescu.

– Jag uppmanar därför FN, internationella organisationer, regeringar och vår sektors partners att arbeta med oss om förarbrist och utmaningar med autonoma fordon, och att gå med oss och underteckna IRU Charter 75.

För att uppmärksamma IRU:s 75-årsjubileum antogs IRU Charter 75. De senaste åren har sett en global pandemi, krig i Europa och på andra håll och tragiska naturkatastrofer, inklusive den senaste jordbävningen som drabbade Turkiet och Syrien. I varje fall och i varje land har vägtransporterna ökat för att hjälpa offren och de som drabbats av dessa händelser.

Med fokus på sektorns svar på dessa kriser, förstärker IRU Charter 75 vägtransportsamhällets engagemang för att hjälpa till att rädda människor, återuppbygga splittrade samhällen och göra mobilitetsnätverk och försörjningskedjor mer motståndskraftiga och bättre kunna stå emot framtida chocker.

IRU Charter 75 kommer initialt att undertecknas i en ceremoni vid IRU:s 75-årsjubileum.

I ett nytt ställningstagande om förarbrist och laglig immigration efterlyser IRU global samordning och samarbete kring laglig gränsarbetarinvandring för att hjälpa sektorn att anpassa sig till arbetsmarknaden.

Den kroniska bristen på professionella buss-, buss-, lastbils- och taxichaufförer ökar och påverkar tjänsterna från lokala skolbussar till globala leveranskedjor. Att göra det möjligt för legala invandrare, inklusive flyktingar som är kvalificerade förare, att lättare arbeta i yrket är en lösning.

En uppdatering av IRU:s ståndpunkt om säker och säker drift av autonoma fordon i kommersiella tjänster antogs också, inklusive nya punkter om juridiskt ansvar, datainsamling, programvara och väginfrastruktur.

Om artikeln

Publicerad: 2023-05-12 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbristen IRU Katastrofhjälp