Från vänster Maria Stockhaus (M) och hennes praktikant Arvid, Magnus Oscarsson (KD), Helena Gellerman (L), Thomas Morell (SD) och Göran Rosengren, chefredaktör, Proffs. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs. Från vänster Maria Stockhaus (M) och hennes praktikant Arvid, Magnus Oscarsson (KD), Helena Gellerman (L), Thomas Morell (SD) och Göran Rosengren, chefredaktör, Proffs. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs.

En Riktig Chaufförspodd gästas av trafikutskottets ”blå lag”

Den 9 november, endast en dag efter att den nya regeringens budget presenterats, spelar vi i Södertälje in ett nytt avsnitt av En Riktig Chaufförspodd. Våra gäster från trafikutskottet representerar den nya regeringen och som vanligt har vi laddat upp med en rad frågor. Det visar sig att presentationen av den nya regeringens budget gör att en del av våra frågor inte kan få svar här och nu.

Vi hade många frågor varav en del ”heta potatisar”, men presentationen av budgeten leder till att flera av våra hot spot-frågor inte kan ställas eftersom de inte skulle få svar här och nu. Budgetens innehåll ställde saker på sin spets och det krävs ytterligare samtal för trafikutskottets representanter innan de kan uttala sig gemensamt i en del av de frågor vi hade för avsikt att ställa.

Våra gäster är Maria Stockhaus (M), civilekonom och har tidigare jobbat inom IT-branschen.
– I min roll som vår talesperson i infrastrukturfrågor vill jag arbeta för att politiken skapar förutsättningar så att människors vardag fungerar med kommunikationer som fungerar, säger hon i en kortpresentation.

Magnus Oscarsson (KD) har ett förflutet som snickare och slöjdlärare. Han var kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Ödeshögs kommun.
– Det finns ett problem med infrastrukturen för alla tunga fordon som ska ha någonstans att ta sina lagstadgade raster på, säger han.

Helena Gellerman (L) år utbildad civilingenjör som har arbetat inom fordonsindustrin där hon bland annat sysslat med fordonsutveckling och säkerhet.
– Det finns mycket man kan göra för att utveckla fordons säkerhet och annan IT-teknik, säger hon.

Thomas Morell (SD) är en tidigare bilinspektör och en mångårig företrädare för åkeribranschen, även hos Sveriges Åkeriföretag. Nu är han vice ordförande i trafikutskottet för Sverigedemokraterna.
– Jag brinner extra för att få ordning på vägarna genom en storsatsning på trafikpolisen, inte minst för att komma åt den organiserade kriminaliteten som behöver vägarna för att kunna bedriva sin ”verksamhet”, säger han.

Samsynen kring vad som behövs för att få ordning och reda ute på vägarna och en sundare konkurrens är stor. Kopplingen mellan kriminalitet och vägtransporter är väl förankrad. Infrastrukturen för parkeringar där förare kan ta ut sina lagstadgade raster är nödvändiga och då inte endast stora truckstop. Vinterväghållningen måste ses över.

Vägunderhållet, inte minst på de mindre vägarna, är mycket eftersatt då vägarna under många år inte varit en prioritet. Att åka kollektivt är för stora delar av vår befolkning inte ens möjligt varför vägarna måste hålla en god standard.

Elektrifiering av transporter är en av vägarna mot klimatomställningen, men räcker elen? Vad som måste tydliggöras är att Sverige producerar stora mängder el varav mycket exporteras. Anledningen är att vårt elnät är underdimensionerat och kan inte ta emot all el vi producerar varför det kan uppstå elbrist här samtidigt som vi exporterar el. Kärnkraften, tillsammans med andra ickefossila energikällor är viktiga delar för att komma vidare här och nu.

Det är också viktigt att de utredningar och rapporter politikerna beställer och får ta del av, att dessa speglar verkligheten som den är utan skönmålningar. Och när beslut ska fattas måste rösterna från dem som ska utföra besluten i praktiken ute på vägarna tas med. Lyhördhet gentemot dem och att fråga ”vad behöver ni”, är essentiellt.

Klampning på riktigt var ett givet ämne och när det var dags för gästerna att avge ”personliga vallöften” för mandatperioden, tvekade de flesta att avge något sådant eftersom framtiden med allt vad som pågår ute i världen, är oviss. Men en sak höll de alla med om ska kunna genomföras under mandatperioden och det är klampning på riktigt.

Dessa ämnen och många fler, diskuterades och en vilja av att förändra och förbättra låg i luften dock med insikten om att det kan ta tid att vända ett stort skepp som Sverige är.

Gå in och prenumerera på vår podd så kommer du att bli aviserad i samma ögonblick som vi publicerar avsnittet. En prenumeration på podden är kostnadsfri.