Sverigedemokraterna

Listar alla artiklar taggade med: Sverigedemokraterna

Debattartikel

”LO-ordförande är inte seriös i sin kritik angående kriminaliteten”

I Almedalen talade LO om arbetslivskriminalitet och LO:s ordöfrande Susanna Gideonsson sade bland annat: ”Grunden för detta är de högerkonservativas oförmåga att se dessa problem. Deras blindhet för arbetslivskriminalitet har bäddat för organiserad brottslighet”. Detta har föranlett en debattartikel av Thomas Morell SD.

Elmia Lastbil tar tempen på politikerna – två veckor före valet

Ökade bränslepriser, elektrifiering och fossilfria fordon. Transportsektorn i Sverige står inför tuffa utmaningar med många brännheta politiska frågor. På Elmia Lastbil hettar det till lite extra när de absolut viktigaste frågorna debatteras mellan riksdagspartierna, bara två veckor före valet.

Debattartikel

Kopieringsmaskinerna går varma

Riksdagsledamot Thomas Morell (SD) inleder sin debattartikel med att berätta att, den 27 juni, presenterade Moderaterna sitt vallöfte att sänka reduktionsplikten till 6 procent. Det kan ju vid en första anblick verka bra att de äntligen ansluter sig till samma resonemang som Sverigedemokraterna. ”Men, jag måste rimligen ställa mig frågan – varför röstade Moderaterna nej till det skarpa lagförslag som Sverigedemokraterna presenterade”, säger han.

Efter Morgan Johanssons (S) uttalande om dieselstölderna

Ska man skratta eller gråta?

Sveriges Radio P4 granskade de kraftigt ökade dieselstölderna och justitieminister Morgan Johansson (S) uttryckte då bland annat att företagen har ett eget ansvar att skydda sin diesel. Uttalande mötte skarp kritik från flera håll, bland annat från riksdagsledamot Andreas Carlsson (KD) samt föranledde en debattartikel av riksdagsledamot Thomas Morell (SD).

Debattartikel

Socialdemokraternas svek mot Sveriges bilister och svensk transportnäring

I uttalanden från finansminister Mikael Damberg med anledning av att sex av Riksdagens partier säger nej till Socialdemokraternas valfläsk i form av en 1000-lapp till Sveriges bilister hävdar finansministern att detta är ett ”svek”. ”Finansministern har uppenbart förlorat sig i miljöpartistisk retorik och ser inte ens hur de mest basala behoven i ett samhälle fungerar”, säger debattören och riksdagsledamoten Thomas Morell (SD).

Politikerdebatt med skogsfrågorna i fokus på Elmia Wood

Fredagens politikerdebatt lockade storpublik till scenen vid Wood Square. Samtliga riksdagspartier, utom MP som avböjt medverkan, var representerade. Diskussionerna kretsade kring bland annat heta valfrågor som ägande- och brukanderätten, EU:s roll för att reglera det svenska skogsbruket, lagstiftning och regleringar samt biobränsle och reduktionsplikt.

Debattartikel

Klimaträttsutredningen bekymrar

Nyligen presenterades resultatet av Klimaträttsutredningen för miljöminister Annika Strandhäll (S). Utredningen säger att istället för att planera för en ökad vägtrafik, föreslås att såväl nationell som regional planering av transportinfrastruktur ska utgå från ett minskat trafikarbete med personbil och lastbil. Detta gör riksdagsledamot Thomas Morell (SD) bekymrad vilket han ger uttryck för i sin debattartikel.

Morell: ”Kan Postnord inte prestera en bättre bortförklaring?”

DEBATT
Fredagen den 6 maj hade jag en interpellationsdebatt med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson med anledning av senaste fallet med Postnord. Debatten var den sjätte i ordningen och är troligen inte heller den sista. I en artikel som publicerades strax efter i tidningen Proffs kommer en ytterst märklig kommentar från Postnord; ”Polisens protokoll säger inte att fordonet ska hindras från fortsatt färd”...

SD vill att tidsgränsen för klampning tas bort

I april i år överlämnade regeringen en proposition till riksdagen som i huvudsak innebär att lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd, klampning, kompletteras så att åtgärder enligt lagen ska få vidtas i fler fall än i dag. Propositionen har sin grund i de förändringar som sker i samband med införandet av mobilitetspaketet. Sverigedemokraterna, SD, ställer sig i huvudsak bakom förslaget men vill att man samtidigt ser över tidsgränsen för klampning som idag är maximalt 36 timmar.

Debattartikel

PostNord-ekipage klampas och avviker utan betalning

Ännu en gång hamnar ett av Postnords ekipage i fokus när det stoppas av trafikpolisen och ännu en gång klampas ekipaget. Denna gång avviker dessutom ekipaget efter upplåsning utan att sanktionsavgiften betalats. Detta har föranlett riksdagsledamot Thomas Morell (SD) att ta upp händelsen med näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S).