Infrastruktur

Listar alla artiklar taggade med: Infrastruktur

IRU bestört över EU:s utvidgning av handel med utsläppsrätter till vägtransporter

Europaparlamentet, som röstade i plenum den 22 juni, har godkänt utvidgningen av EU:s system för handel med utsläppsrätter (ETS II) till vägtransporter och byggnader.

Stora hål i regeringens infrastrukturplan

Både Moderaterna och Stockholms Handelskammare ser att det dels görs fel prioriteringar i planen och dels att projekten med hänvisning till den höga inflationen, redan är underfinansierade.

881 miljarder kronor till Sveriges infrastruktur

Regeringen har beslutat om en ny nationell plan för transportinfrastrukturen i Sverige. Totalt fördelas 881 miljarder kronor i en historisk satsning för att öka takten i utvecklingen av Sveriges infrastruktur.

Regeringen satsar på vägar på landsbygden

Regeringen satsar på att både bygga nya vägar och underhålla såväl hög- som lågtrafikerade vägar i den kommande nationella planen för transportinfrastruktur. Det innebär bland annat samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet och mer pengar till enskilda vägar. Det skriver infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande.

EU tar viktiga steg i utfasningen av fossila drivmedel

När EU-ländernas transportministrar möttes i Luxemburg 2 juni, fattade de flera beslut om hållbara bränslen. Dessa utgör starten på de utsläppsminskningar som krävs för att för att nå det mål EU:s klimatpaket ”Fit for 55” ställt upp. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) företrädde Sverige.

Svenska reduktionsplikten minskar klimatutsläppen från transporter mest

Ökade drivmedelspriser har lett till kritik av den svenska reduktionsplikten. Men reduktionsplikten har varit avgörande för Sveriges kraftigt minskade klimatutsläpp från transporter. Detta enligt ett pressmeddelande från Chalmers Industriteknik.

Grön omställning av transportsektorn på agendan vid ministermöte

Idag, torsdag, deltar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) i ministerrådets slutförhandlingar om EU:s klimatpaket. På agendan står förslag om hur flyget och vägtrafiken ska ställa om.

Tomas Eneroth på internationellt transportmöte om Ukrainas transportsektor

Idag och imorgon befinner sig infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på ITF Summit i Leipzig tillsammans med övriga medlemsländer i International Transport Forum, för att diskutera Ukrainas transportsektor.

20 miljoner pund för säkra rastplatser i UK

Den brittiska regeringen har upprättat en fond på 20 miljoner pund som kan sökas för iordningställandet av säkra rastplatser för lastbilschaufförer så de kan sova lugnt, duscha och äta.Foto: Genre.

Elektrifieringsstöd ska boosta ellastbilar

Första utlysningen av Energimyndighetens stöd till regionala elektrifieringspiloter har nu stängt. I Jämtlands och Västernorrlands län har ett antal olika ansökningar kommit in, men tidsplanen är tight.