Infrastruktur

Listar alla artiklar taggade med: Infrastruktur

 ”I Stockholm går det uppenbarligen att motivera helhetsgrepp när det gäller satsningar på vägar", säger Ellen Dahl, regionchef policy södra Halland och Skåne (Handelskammaren).

Motorvägskaoset växer i Skåne när regeringen prioriterar Stockholm

Regeringen satsar 40 miljarder kronor på förbättrat trafikflöde. I Skåne satsas det 16 miljarder kronor. Trots att riksdagens övergripande trafikpolitiska mål är satsningar ”för medborgarna och näringslivet i hela landet”, har Skåne i de senaste nationella långtidsplanerna stått tillbaka i plan efter plan. ”I Stockholm går det uppenbarligen att motivera helhetsgrepp när det gäller satsningar på vägar”, säger Ellen Dahl, regionchef policy södra Halland och Skåne på Handelskammaren.

Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under de närmaste fem åren, och närmare sex av tio svenska företag är nu oroliga över att eftersatt infrastruktur kan bromsa den egna tillväxten. Företagen vill därför se ökade satsningar på flera transportslag och dessutom efterfrågas även mer fokus på hållbara transporter. Det är några av resultaten från en undersökning riktad till näringslivets logistikchefer som har tagits fram av Tyréns.