Infrastruktur

Listar alla artiklar taggade med: Infrastruktur

Foto: Karolina Kot, arkiv

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att analysera åtgärder i norra Sveriges transportinfrastruktur

Flera stora företagsetableringar pågår i Norrbottens och Västerbottens län, vilket antas leda till nya transport- och resmönster och därmed förändrad belastning på transportsystemet. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att beskriva statusen för de planerade åtgärder i transportinfrastrukturen som är mest relevanta för att möta de nya behoven samt möjligheten att tidigarelägga dem.