Infrastruktur

Listar alla artiklar taggade med: Infrastruktur

Expo2020 – ett skyltfönster för svensk hållbar transportomställning

Just nu under den 11 och 12 januari besöker infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) Förenade Arabemiraten (UAE) och då världsutställningen Expo2020 i Dubai. Han säger: ”Vi ska visa omvärlden att det går att ställa om transportsektorn och samtidigt skapa framtidens jobb.”

Svenskt vägnät fortsätter att förfalla med ny plan

Trafikverket presenterade igår förlag till nationell plan för infrastrukturen för åren 2022-2032. Trots att betydande summor satsas på infrastrukturen, räcker inte medlen till för att stoppa förfallet på vårt vägnät. Det gäller såväl det lågtrafikerade som det högtrafikerade vägnätet enligt Trafikverket.

Regeringsuppdrag om krav på statliga väginfrastrukturen

Regeringen ger Trafikverket i uppdrag att redogöra för vilka krav som ska ställas på den statliga väginfrastrukturens tillstånd samt bedöma och redogöra för behov av åtgärder för att möjliggöra användning av automatiserade fordon med förarstödjande teknik.

Jönsson mötte Ygeman för att diskutera tröga bidragssystem och skenande elpriser

I slutet av juni i år överlämnades en Volvo FM Electric till Börje Jönsson Åkeri i Helsingborg. När vi pratar med åkeriets vd, Ulf Jönsson i förra veckan, berättar han att den helelektriska dragbilen rullar 600 mil i veckan. Själva lastbilen fungerar precis som förväntat – bra. Däremot finns det annat som kunde ha varit bättre.
- Att hinna med att ladda batterierna kan vara det som ställer till det emellanåt, förklarar Ulf Jönsson.

EU kräver trafiksäkerhetsåtgärder

Europaparlamentet kräver fler kraftfulla trafiksäkerhetsåtgärder för att uppnå målet om noll dödsolyckor på EU:s vägar senast 2050. Bland annat vill man se säkra hastighetsbegränsningar på 30 km/h i bostadsområden, nolltolerans för rattfylleri och en europeisk vägtransportbyrå som ska stödja säkra och smarta vägtransporter.

Ny EU-finansiering för säkra lastbilsparkeringar välkomnas

International Road Transport Union, IRU, och Europe’s Transport Workers’ Federation, ETF, välkomnar har välkomnat EU-kommissionens lansering av en ansökningsomgång för att få tillgång till 100 miljoner euro i CEF-medel för att förbättra nätverket av säkra och säkra lastbilsparkeringsområden (SSTPA) i hela Europeiska unionen.

Begränsad potential att uppnå miljökvalitetsmål genom överflyttning av gods med dagens prioriteringar

Den politiska ambitionen att flytta över transporter av gods från väg till järnväg och sjöfart, har en begränsad potential att bidra till att uppfylla klimat- och miljömålen. Det sett till de investeringar i infrastruktur och teknik, framför allt på vägsidan, som gjorts och planeras samt de politiska beslut som fattats på nationell nivå och inom EU.

Nu öppnas ny tunnel vid Arlanda

I dagarna invigs en tunnel I Arlandastad, dimensionerad för alla typer av fordon samt kollektivtrafik och därmed möjliggörs en mer tillgänglig infrastruktur till och från området.

Ny skjuts åt infrastrukturprojekt i EU

Kammaren väntas idag anta regler för att effektivisera utbyggnaden av projekt inom det transeuropeiska transportnätet och frigöra 30 miljarder euro för transport-, energi- och digitala projekt.

Nordanstigs kommun: ”Trafikverket måste ta sitt ansvar”

Nordanstigs kommun inför parkeringsböter för alla fordon i Gnarp, men sätter hårt mot hårt mot Trafikverket som de anser har ansvaret för infrastrukturen med parkeringsplatser för yrkestrafiken. Kommunen har, med hänvisning till kör- och vilotidsreglerna, protesterat mot Trafikverkets planer på att endast ha två rastplaster med tio mil emellan i kommunen.