Trafikutskottet

Listar alla artiklar taggade med: Trafikutskottet

 Malmöbor ser sämre i trafiken än Stockholmare och göteborgare medan Göteborgare ser bättre i trafiken än Stockholmare och Malmöbor. Foto: PMAGI.

Förare i Göteborg ser bäst av storstadsregionerna, Malmöborna sämst

10 procent av alla körkortsinnehavare i Sverige har olaglig syn och uppfyller därmed inte de lagstadgade kraven för att ta körkort. I Malmö är motsvarande siffra 11 procent, vilket är högre än i Stockholm och Göteborg. I Stockholm kör 9,5 procent med olaglig syn och i Göteborg är andelen 8 procent. Detta visar Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.
DEBATTARTIKEL
 Vänstersida på bilden är så som var tionde bilist ser som bäst. Högersida är så som de borde se.  

God syn måste gälla alla förare

Att se bra är en grundförutsättning för att kunna framföra ett fordon på ett säkert sätt. Under 2020 publicerades en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) om synskärpans påverkan av bilkörning. Studien visade bland annat att personer med nedsatt synskärpa såg fotgängare eller fordon senare än de med bättre synskärpa. Likväl görs det än idag skillnad på yrkesförares syn och privatpersoners trots att vi alla vistas på samma vägar.
Genrebild. Foto: Bilprovningen, arkiv

Fordonsbesiktningsbranschen:

Viktigt med både skärpta krav och uppdaterade metoder när miljökontrollen utreds

Igår, onsdag, meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att regeringen avser att ge Transportstyrelsen i uppdrag att utreda miljökontrollen vid kontrollbesiktning. Detta skedde samma dag som trafikutskottets betänkande om väg- och fordonsfrågor debatterades i riksdagen – och där en majoritet ställt sig bakom att rikta ett tillkännagivande till regeringen i denna fråga.

Regeringen och Transportstyrelsen kan få bakläxa om hälsofarliga utsläpp från trafiken

2021 omkom 192 personer i trafiken. Det är färre än något tidigare uppmätt år vilket bekräftar att Sveriges arbete med Nollvisionen, det vill säga noll döda och allvarligt skadade i trafikolyckor, går åt rätt håll. Samtidigt finns ett annat, mindre uppmärksammat trafikrelaterat hot mot liv och hälsa - utsläppen från trafiken som orsakar flera tusen förtida dödsfall varje år i Sverige.