Ännu en gång stoppas Västeråsåkeriet med brister

DSV: ”Vi har sagt upp avtalet med åkeriet”

Torsdagen den 2 juni är tunggruppen på kontrollplats Karleby i Västerås. Man skulle kunna tro efter alla år av ”fiske” att buskapet om att göra rätt borde ha gått fram, men på morgonen tas ett svenskt bil- och släpekipage in. Det ser bekant ut.

Redan när bilinspektör Roger Ogemar kör om ekipaget ute på motorvägen, upplever han det som att föraren verkar ana vad som komma ska och börjar direkt att sänka hastigheten ner till endast 60 km/h innan man är framme vid kontrollplatsen. Arbetet med ekipaget ska komma att ta hela dagen i anspråk.

Ekipaget tas in över besiktningsgropen och när lastbilen kontrollerats är det släpets tur, men ett luftläckage från en bromscylinder är så stort att bromsarna nära nog inte släpper. Dessutom har man glömt att kontrollbesiktiga släpet. Ovanpå detta är släpet belagt med ett meddelat körförbud. Fordonet finns på samma trafiktillstånd som tillhör ett Västeråsåkeri vi nyligen skrivit om som då körde gods för Coop. Den här gången körs gods för DSV:s räkning.

När färdskrivaren kontrolleras finner Ogemar att föraren endast kört en minut.
– Jag låg bakom ekipaget i drygt 15 kilometer. Jag ber föraren plocka fram det andra förarkortet så jag kan läsa av det, säger Roger Ogemar som efter en liten stund också får det.
Det visar sig vara ett dubbelt misstag av föraren eftersom förarkortet tillhör en person från tredje land och eftersom Transportstyrelsen inte utfärdar förartillstånd till sådana, blir det verkligen fel.

Svaret på frågan om varför han använder två förarkort är att han måste göra det ibland för att få lite rast på sitt eget förarkort.
– Och ja, det stämmer bra. Han har arbetat upp till 35 timmar utan någon godkänd vila vid flera tillfällen under de tre veckor han uppger sig ha kört för åkeriet, säger Roger Ogemar.
På frågan om föraren inte känner sig trött, svarar denne att han är så ung att han inte blir trött.

Föraren uppger även att kompisen vet att hans förarkort används på detta sätt. Däremot tror han inte att chefen känner till det.
– Lite märkligt kan jag tycka, att företaget skulle vara helt ovetande om omständigheterna då bilen rullar så fantastiskt mycket med bara en anställd förare, säger Roger Ogemar.
Ärendet resulterar i att föraren samlar ihop böter till ett värde av 46 000 kronor under de tre veckor han kört med dubbla förarkort, men det finns fortfarande en begränsning på 10 000 kronor för en enskild förare.

Däremot finns det ett straffansvar för samma överträdelser även mot företaget som rapporteras med en sanktionsavgift på 245 000 kronor.

Innan ärendet är avslutat kommer en engelsktalande man till platsen och uppger att han ska ta över lastbilen då den första föraren inte har haft en godkänd dygnsvila de senaste 35 timmarna. Mannen uppger ett nytt åkerinamn och hävdar att åkeriet har lånat bilen och släpet av åkeriet med Västeråskopplingarna.

Fordonet står dock inte på något nyttjanderättsavtal och eftersom det fortfarande är anmält på fordonsägarens tillstånd och ingen ansvarig i något av företagen går att nå på telefon, vidhålls rapporten mot fordonsägarens åkeri.
– Då övergår mannen till att vilja pruta på sanktionsavgiften och han tycker att det borde räcka med en tillsägelse eftersom det i vanlig ordning alltid är ”första gången”, avslutar Roger Ogemar som inte viker sig inför prutningsförsöken.

Vi kontaktar DSV i Landskrona. Den här gången är det för er åkeriet kör, men samma åkeri har vid flera tillfällen ertappats med samma felaktigheter när de kört för andra företag. DSV agerar snabbt på den information vi ger dem.
– Avtalet mellan DSV och åkeriet är uppsagt. Uppsägningsvillkoren är reglerade i avtal och uppsägningen har skett enligt dessa avtalsbundna villkor, svarar DSV redan dagen efter.
Släpet ställdes av på DSV:s terminal i Västerås den 7 juni.

DSV säger att deras generella inställning är att samtliga av DSV:s underleverantörer har en skyldighet att följa alla lagar, förordningar och föreskrifter samt ständigt kontrollera giltighet på alla tillstånd som krävs för respektive verksamhet.
– Detta visar än en gång att om en av våra underleverantörer på något sätt avviker eller inte respekterar DSV:s avtal, föreskrifter, processer och rutiner som har sin grund i gällande lagar samt förordningar, vidtar vi åtgärder, om nödvändigt kraftfulla sådana, beroende på varje unik situation, avslutar DSV.