Klampning

Listar alla artiklar taggade med: Klampning

Ingen brist på brister på kontrollplats Karleby

När yrkestrafikgrupperna får arbeta med sin linjeverksamhet, det vill säga yrkestrafikkontroller, är det ingen som behöver gå sysslolös. Så även när femmannagruppen i Västerås öppnar kontrollplats Karleby under den gångna veckan. ”Man känner sig väldigt otillräcklig när man vet att många fuskare rullar förbi när man håller på med andra kontroller”, säger bilinspektör Roger Ogemar som inte är ensam om den känslan.

FA Express: Inga kommentarer

Den 21 december är det ”öppet” på kontrollplats Långeberga i Helsingborg. Ett ekipage där dragbilen är litauisk och trailern svensk tas in. Ekipaget har startat resan i Malmö och är på väg till Köping. Den ukrainske föraren har alla sina egna handlingar i god ordning. Ändå är det dokumentationsbrister som stjälper den pågående transporten.

Thomas Morell i interpellation med nya näringsministern om PostNord

Riksdagsledamot Thomas Morell (SD) har vid flertalet tillfällen i interpellationer i riksdagen lyft Postnords inblandning i otillåtna och olagliga händelser, då med näringsminister Ibrahim Baylan (S) som motpart. Då har svaret varit att regeringen utgår från att ”statliga företag föregår med gott exempel”. Det ska dock tilläggas att regeringen har fört dialog med Postnord om just detta. Nu har vi en ny näringsminister i Karl-Petter Thorwaldsson (S) som har facklig bakgrund. Kommer han att svara annorlunda än föregångaren?

Två av tre ekipage klampas för veckovila

Bilinspektören ställer sig frågan om hur många kontrollanter man skulle kunna hålla sysselsatta under ett arbetspass när två av de tre kontrollerade ekipagen klampas i väntan på inbetalning av sanktionsavgift. Det ena ekipaget tillhör Girteka Logistics, det andra kör inrikestransporter för Postnord.

Sanktionsavgiften är försumbar för notoriska cabotagefuskare

Hundratals olagliga cabotagetransporter stoppas varje år av landets olika trafikpolisgrupper. Hittills har det kostat 40 000 kronor i förskott på sanktionsavgift när ett sådant tilltag avslöjas. Sedan den 1 december har prislappen höjts till 60 000 kronor.
Enligt vad vi på tidningen erfar så handlar det allt som oftast om bristande dokumentation när ett åkeri tvingas att avbryta transporten och betala sanktionen. Inte sällan är det speditörens ”fel” att transporten hindras från fortsatt färd.

Betalar sanktionsavgift om 60 000 kronor inom 10 minuter

Onsdagen den 8 december har Helsingborgs yrkestrafikgrupp övergett kontrollplats Långeberga och befinner sig istället på en väg i anslutning till Österleden, länsväg 111. De två första ekipagen som tas in klarar kontrollen med bravur, sämre går det för nästa ekipage. Ärendet hanteras dock snabbt och helt utan protester. Desto mer protesterar speditören vars ekipage klampas två dagar senare.

SSAB om Samskip Sia-domen: Inga kommentarer

SSAB hör till en av Samskips kunder vars gods figurerat i transporter som blivit inblandade i otillåtna cabotage. Samskip har förklarat sin inställning till hur kombidirektivet ska tolkas, men kammarrätten ger i sin dom Transportstyrelsen rätt. Vi vill veta hur SSAB ställer sig till domen.

Dubbelklampat brittiskt ekipage försvann

Ett brittiskt ekipage klampades dubbelt upp för såväl överlast som för fordonsbrister. När fordonet ska repareras på plats, försvinner det från platsen. ”Vi har ställt in den på en uppställningsplats för vintern”, säger ägaren när polisen träffar på honom senare.

Svensk dragbil i otillåtet cabotage

Det dyker upp allt fler svenskregistrerade dragbilar som utför otillåtna cabotagetransporter eftersom en svensk registreringsskylt inte gör bilen svensk om den hyrs av ett utländskt åkeri. Varför ett utländskt åkeri väljer att hyra en svensk dragbil istället för en från sitt eget hemland, kan man spekulera i.

Ikea: ”Vi följer utvecklingen i Samskip-ärendet”

Efter kammarrättens fällande dom mot Samskip Sia, tar vi kontakt med några av deras stora kunder. Den här gången är det Ikea som svarar på våra frågor. ”Vi tillåter ej transportupplägg baserade på cabotage”, säger Ikea bland annat.