Klampning

Listar alla artiklar taggade med: Klampning

Dåliga däck gav ofrivillig dygnsvila och böter

Yrkestrafikgruppen i Västerås får under måndagskvällen den 12 januari ett tips om ett ekipage som i Sala har svårt att ta sig fram i snön. På tisdagsmorgonen kör man till Sala för att se om ekipaget står kvar. Utanför företaget, där tipset gjort gällande att den stått för natten, står mycket riktigt en polsk dragbil med polsk trailer och föraren håller på att lägga på snökedjor.
Daf

Trafikpolis Lars Österberg:

”Förarens och medtrafikanternas säkerhet betyder inget för dem”

Det snöar i Hälsingland när yrkestrafikgruppen arbetar den 11 januari. Trafikpolis Lars Österberg och bilinspektör Ola Pettersson tar strax innan klockan 10 in ett av de få ekipage som de träffar på denna dag. Det blir en rutinkontroll vid Tjurmyran norr om Hudiksvall som landar i ett längre uppehåll för föraren.
Daf

Jul-strul ledde till otillåtet cabotage för tyskt åkeri

Bode Spedition kör huvudsakligen intermodala transporter, men under semestertider störs deras planering. Det leder till att ett ekipage utför fyra otillåtna cabotagetransporter. Bode Spedition säger att de tar till sig kunskapen de nu fått.
Prenumeration 2020-09

65 timmars klampning, böter och sanktionsavgift

När Västerås yrkestrafikgrupp vid 10-tiden tar in ett trailerekipage som sista bil innan lunch, leder det till att det inte blir någon lunch innan dagens arbetspass är över. Föraren har gjort sig skyldig till brister och överträdelser vilket leder till såväl klamp som sanktionsavgift och böter.
HBA Fordonsteknik AB

Två otillåtna cabotage för Postnord på en vecka

I det ena fallet leder Postnords upplägg med fraktsedlar till ett otillåtet cabotage. Postnord hänvisar till att Transportstyrelsen skriftligen gett klartecken till upplägget och att man uppfattat det som att man gjort det rätt. Nu ska rutinerna ändras så att man med rätt uppsättning fraktsedlar kan köra samma transportupplägg lagligt. I det andra fallet är det frakthandlingar som först inte finns, men som under polisens kontroll ändå kommer fram.
VBG onspot

Klampen låstes upp – då körde föraren

När föraren inte kan, alternativt inte vill, redogöra för sina förehavanden, får informationen istället komma från färdskrivaren. Och om man efter att klampen har låsts upp och polisen fortfarande är på plats, tror att man ska kunna köra från platsen, då tar man fel.
Daf

Tre klampade ekipage – en vanlig söndagskväll i Västerås

Söndagen den 6 december har Västerås yrkestrafikgrupp som vanligt ingen brist på arbete när de under kvällen står på Karleby kontrollplats. En till synes aldrig sinande ström av ekipage som uppvisar såväl fusk samt brist på kunskaper rapporteras under arbetspasset. Tre ekipage klampas varav två blir ståendes över natten.
Hultsteins

Andra gången gillt för Jysktransportör

I somras stoppades aktuellt åkeri i Nässjö med brister i dokumenten som därmed inte kunde styrka att det var kombitrafik som bedrevs. Det ledde till en sanktionsavgift. Åkeriet är en underleverantör till Ancotrans AB som tog detta på stort allvar och vidtog flera åtgärder för att det inte skulle ske igen däribland stickprovskontroller hos åkeriet för att försäkra sig om att lagar och regler följs.
VBG onspot

Lettisk polis körde otillåtet cabotage

Tisdagen den 24 november börjar yrkestrafikgruppen i Västerås med planeringen och sedan att ta sig till Sala för att utföra dagens uppgifter.
- Men som så många gånger tidigare, kommer de flesta av oss inte ens fram till den gemensamma mötesplatsen innan arbetsdagen är slut, förklarar bilinspektör Roger Ogemar.
Anledningen är att man helt enkelt hittar jobb utmed vägen.
HBA Fordonsteknik AB

Klampad trafikfarlig dragbil försvann – till verkstaden

Fordonets båda bromsskivor fram är illa spruckna. Det blir ett körförbud, men även klampning för att säkerställa att fordonet repareras och sedan besiktigas. Dagen efter är fordonet försvunnet. Vi gör ett nytt nerslag i polisens vardag i Göteborg.
HBA Fordonsteknik AB