Transportstyrelsen

Listar alla artiklar taggade med: Transportstyrelsen

EK’s Transport AB får nej av kammarrätten

Your Image Description
EK Transport i Helsingborg protesterar mot Transportstyrelsens beslut om indragning av trafiktillstånd tillika gemenskapstillstånd. Kammarrätten ger kalla handen till överklagandet och säger att Transportstyrelsens skrivelser och förvaltningsrättens avgörande leder till slutsatsen att det nu godtagits att prövokretsen hade ändrats innan Transportstyrelsens beslut och att den nya prövokretsen dessutom bedömts olämplig att bedriva yrkesmässig godstrafik.
För speditören var det viktigt att lasten kom fram varför åkeriet dagen efter betalade sanktionsavgiften.

Fortsatt ovilja att betala sanktionsavgifter

Your Image Description
Det finns fortfarande en ovilja att betala sanktioner trots klampning, något Västerås yrkestrafik i torsdags ännu en gång fick erfara. Trots att sanktionsavgiften är överprövad och utan tveksamheter, krånglar transportföretag in i det sista för att slippa betala för fusk och överträdelser. ”Det nya klampningsförslaget om obegränsad klampningstid är efterlängtat och vi hoppas för allt i världen att det ska gå igenom”, säger bilinspektör Roger Ogemar, TF Gruppchef på Yrkestrafiken Västerås.
Genrebild. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs/arkiv.

Sverige i botten när det gäller miljökrav vid besiktning

En ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) visar att Sverige för femte året i rad är bland de sämsta länderna i EU när det gäller miljökrav vid fordonsbesiktning. Låga krav och höga gränsvärden gör att många personbilar måste godkännas, trots bristande avgasrening och miljöskadliga utsläpp. Vidare välkomnas förslag för att kriminalisera fusk med avgasrening samtidigt som branschen noterar att Sverige fortfarande saknar specifika besiktningsregler för elbilar.