Coop och Dagab om den bristfälliga transporten

Ett svenskt bil- och släpekipage med gods till Coop och reklam för Dagab på släpet, stoppas i Västerås eftersom släpet har såväl användnings- som körförbud samt kopplingar till det ökända Västeråsåkeriet som tidigare i år förlorat sitt tillstånd. Det nu aktuella åkeriet har flera fordon anmälda i trafik trots samma brister som det aktuella släpet. Vi frågar Dagab och Coop om de känner till det inträffade.

Under vecka 19 stoppar Västerås yrkestrafikgrupp två ekipage som har kopplingar till det ökända Västeråsåkeriet som tidigare i år förlorade sitt tillstånd. Bristerna på de stoppade ekipagen följer samma mönster som det numera tillståndslösa åkeriet. Exempelvis körs det ena fordonet med fel förarkort och är överlast. Det andra ekipagets släp är det såväl körförbud som användningsförbud på.

På släpet finns reklam för bland annat Dagab och vi vill veta om Dagab använder det aktuella åkeriet och om de i så fall känner till det inträffade och kopplingarna till det ökända Västeråsåkeriet. Vi får snabbt svar från Dagab som säger att har en stor egen fordonsflotta och inte anlitar åkeriet.
– I de fall vi anlitar externa åkerier gör vi vårt yttersta för att säkra att de vi anlitar följer gällande regler och våra egna krav. Vi anlitar inte det aktuella åkeriet, säger Dagab.

Att Dagabs logotyp syns på släpet menar de är olyckligt och beror sannolikt på att färgen som målats över när de sålt äldre släp, efterhand skavts av.
– Vi kommer att kontakta försäljaren av våra äldre släp för att se hur vi kan undvika att så sker framöver för vi vill självklart inte att det ska framstå som att det är våra släp när så inte är fallet, avslutar Dagab.

Godset på släpet ska till Coop som är en stor beställare av transporter då de levererar mat till över 800 butiker över hela landet. För Coop är det självklart att deras transporter ska ske lagligt och med god kvalitet.
– Vi har ungefär 5000 transporter per vecka på lastbil och de åkerier som vi har avtal med förbinder sig att följa Coops Code of Cunduct och ska agera enligt våra avtal och kvalitetskrav, säger Coop.

Det aktuella åkeriet har Coop inget eget avtal med, men åkeriet har tagits in av ett större företag som Coop har avtal med för transporter i Mälardalen och för fjärrtrafik till Göteborg.
– Vi kände inte till det som artikeln beskriver och även om godset blivit försenat är det något som sker dagligen på grund av olika omständigheter, säger Coop.

Coop följer upp orsakerna till förseningar, men aktuell händelse har sannolikt rapporterats som ”trasigt släp” vilket är något som händer och som inte i sig sätter igång någon särskild aktivitet hos Coop om det inte upprepas och ett mönster framträder vilket då föranleder att man agerar då det kan vara en indikation på bristfälliga rutiner, underhåll eller liknande.

Kommer ni att ta upp händelsen med er samarbetspartner?
– Vi kommer idag (24 maj) att ta kontakt med vår partner för transporter i Mälardalen för att ta upp denna händelse och diskutera med dem hur de ska agera för att det inte sker igen. Självklart ska alla våra transporter, oavsett vem som upphandlat den, ske på ett schysst och lagligt sätt. Åkerier som inte lever upp till Coops policies och krav kan ej transportera åt oss. Vid tidigare tillfällen då det har förekommit underåkare som inte levt upp till våra krav så har vår partner avslutat sina relationer med dem, avslutar Coop.

Vi har idag den 30 maj frågat Coop om vad samtalet med deras leverantör har lett till, men vi får inget svar innan artikeln publiceras.

Om artikeln

Publicerad: 2022-05-30 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Användningsförbud Bilinspektör Coop Dagab Körförbud Livsmedelstransport Polis