Föraren av ekipaget känner igen bilinspektör Jonas Nordin som stoppat honom tidigare då han körde för ett ökänt Västeråsåkeri som i våras förlorade sitt tillstånd. Föraren av ekipaget känner igen bilinspektör Jonas Nordin som stoppat honom tidigare då han körde för ett ökänt Västeråsåkeri som i våras förlorade sitt tillstånd.

Körförbud, användningsförbud och kopplingar till ökänt åkeri

Den 11 maj är bilinspektörerna Jonas Nordin och Tommy Roos på väg till kontrollplats Karleby utanför Västerås. Hastigheten de håller är 83 km/h. En lastbil med släp kommer ikapp dem och lägger sig väldigt nära bakom utan att köra om. När Nordin och Roos svänger in på kontrollplatsen ser de registreringsnumret på släpet och gör en slagning på detta.

Slagningen visar att släpet har användningsförbud på grund av obetald fordonsskatt samt körförbud. Nordin släpper av kollegan på kontrollplatsen och kör efter ekipaget som han stoppar i Enköping där en annan kollega till Nordin ansluter.

Föraren är från Litauen och Jonas Nordin förklarar vad som är fel.
– Då berättar föraren att hans förra chef var samme chef som tidigare olämpligförklarats, men som ändå återfanns i kulisserna hos det ”ökända” Västeråsåkeriet som fick tillståndet indraget tidigare i år samtidigt som ytterligare ett antal personer olämpligförklarades i samband med det liksom även åkeriet, säger Jonas Nordin.
Västerås Tungtrafik Service AB är belagt med en spärrtid fram till och med 24 februari 2027.

Föraren känner igen Jonas Nordin då de stoppat honom tidigare när han körde för Västeråsåkeriet. Åkeriet föraren nu kör för har ett annat namn med icke-svensk anknytning som vad vi erfar är hemmahörande i Märsta. Framtoningen åkeriet ger verkar vara av samma ”kaliber” som Västeråsåkeriet. Vid närmare underökning finner vi också vissa kopplingar företagen emellan.

Föraren berättar att han lastat i Mariestad och är på väg till ett livsmedelsföretag i Bro. Där ska han lossa och sedan lasta nytt gods till samma företags anläggningar i Västerås och Göteborg. Nordin får ett telefonnummer till förarens chef och ägare av företaget.
– Jag berättar att vi kommer att skylta av släpet på grund av obetald skatt och att föraren därmed inte får fortsätta köra med släpet. Chefen får information om att om godset ska vidare, måste det ordnas med ett annat släp som kan ta över godset, säger Jonas Nordin.

Nordin hinner knappt avsluta sin mening innan chefen säger att Nordin är för hård.
– Han säger att hans mor varit sjuk varför han varit i hemlandet för att ta hand om henne och därför inte besiktat släpet och inte heller betalat skatten, säger Jonas Nordin.

Släpet har haft användningsförbud sedan 28 mars och skatten skulle varit betald i februari och därmed har det gått för lång tid oavsett orsak.
– Att köra yrkesmässig trafik med ett släp som både har användnings- och körförbud är väldigt dåligt, säger Jonas Nordin.

Chefen håller med om det, men ber ändå om att släpet ska få rulla vidare för han ska besikta det i slutet av veckan och skatten betalar han med en gång. Så blir det emellertid inte. Släpet parkeras på en p-ficka i Enköping medan lastbilen kan fortsätta sin resa.

När Jonas Nordin återvänder till kontrollplatsen dröjer det inte länge innan chefen personligen dyker upp på platsen och fortsätter framhärda i att släpet ska tillåtas fortsätta transporten.
– Nu visar han att han har lagt in en betalning på internetbanken för fordonsskatten. Jag förklarar att det fortfarande är körförbud på släpet som alltså inte får rulla vidare ändå. Han får köra till besiktningen, men inte köra gods till Bro som han vill göra, säger Jonas Nordin.
Chefen vill då i alla fall få tillbaka registreringsskylten eftersom han visat att han har betalat skatten, men skylten får han hämta på Västerås polisstation. Chefen lämnar då platsen.

Ett par timmar senare återkommer chefen och fortsätter sina försök att övertala Jonas Nordin om att låta släpet fortsätta rulla med godset. Åter tar han upp sin sjuka mor och tycker Nordin ska ”vara snäll”.

När detta utspelar sig har Västerås även Arbetsmiljöverket och Kronofogden på plats och E18 har stängts av så att nästan all trafik leds om via kontrollplatsen.
– Personen som skjutsar åkerichefen visar sig ha skulder varför Kronofogden utmäter personbilen som bedöms ha ett värde av cirka 180 000 kronor. Personen sitter även i det aktuella åkeriets styrelse, säger Jonas Nordin.

Åkeriet har ytterligare ett bolag som tidigare har haft trafiktillstånd vad vi kan se och revisorn är densamma som det ökända Västerås Thermo Transport hade. Det finns ett tredje bolag under åkeriet som har ett trafiktillstånd, men inga fordon anmälda.

Det aktuella åkeriet som stoppades har tio fordon registrerade på trafiktillståndet. Fem av dessa är i trafik trots användnings- och körförbud samt föreläggande.
– Min uppfattning är att företaget struntar i det mesta vad fordon och regler har att göra, avslutar bilinspektör Jonas Nordin.