Böter

Listar alla artiklar taggade med: Böter

"Vi är naturligtvis besvikna över beslutet", säger Scania.

Scania förlorar överklagandet av kommissionens böter på 930 062 225 svenska kronor

EU-domstolen har avslagit Scanias överklagande av böter på över motsvarande 930 062 225 svenska kronor för kartellbildning mellan lastbilstillverkare där den svenska lastbilstillverkaren Scania hävdade att domstolen inte varit opartisk i det administrativa förfarandet och därmed bestred domstolens karaktärisering av den geografiska omfattningen av händelsen och hävdade att kommissionens befogenhet att ålägga böter var preskriberad.
Hur långt kan man hävda att: "Jag visste inte..."?

Körde utan YKB – frias

Your Image Description
En chaufför påträffas vid en kontroll med att köra utan giltigt yrkeskompetensbevis (YKB) och tingsrätten går på Polismyndighetens linje, men det gör inte hovrätten som friar chauffören då man menar att åklagaren inte kunnat styrka uppsåt i handlingen. Frågan om uppsåt återkommer inte bara i detta fall utan även i exempelvis utförsel av stöldgods varför frågan om uppsåt är av stor betydelse. Var går gränsen för att trovärdigt kunna säga: ”jag visste inte att…”?