Sanktionsavgift

Listar alla artiklar taggade med: Sanktionsavgift

Böter och en sanktionsavgift om 102 000 kronor

Under vecka 25 är det full fart på kontrollplats Heberg och dess omgivningar. Bland annat stoppas en polsk 3,5-tonslastbil av en trafikpolisenhet som tycker fordonet ser tungt ut. Fordonet liksom föraren är polsk och man är på väg till en fordonstillverkare i Göteborg. Stoppet sker i Kvibille utmed gamla E6:an, en väg som inte sällan används av ekipage som vill undvika tidsförlusten av en eventuell kontroll på kontrollplats Heberg – eller för att de vet att de inte kör lagligt.
Ett av de fyra ekipagen som blev klampade i väntan på att sanktionsavgiften skulle betalas in.

Utländska förare avsäger sig rätten att återvända hem

Tunggruppens arbetspass den 15 och 16 juni slutar med att fyra ekipage inbringar 320 000 kronor i sanktionsavgifter till statskassan. Nytt är att från den 15 juni måste utländska förare kunna visa upp en utstationeringsdeklaration. Mobilitetspaketets krav på att förare var fjärde vecka ska få komma hem, har lett till att en del förare visar upp dokument där de avsäger sig rätten att komma hem. Frågan är om det är frivilligt och om de förstår vad det är de skriver under på.

Nacka Bilfrakt AB förlorar trafiktillståndet

Trafikansvarig olämpligförklaras

Året är 2016 och på annandag jul får åkeriet påhälsning av polisen. Det leder till att Transportstyrelsen genomför en tillsyn mot företagets tillstånd och åkeriets dåvarande företrädare och trafikansvarige som förklaras olämplig att bedriva yrkesmässig trafik till och med 14 maj 2021. Detta främst på grund av upprepade sanktioner mot Nacka Bilfrakt AB rörande företagets kör- och vilotider, färdskrivare med mera som bolagets påförts mellan 2013 och 2018.