Sanktionsavgift

Listar alla artiklar taggade med: Sanktionsavgift

Jul-strul ledde till otillåtet cabotage för tyskt åkeri

Bode Spedition kör huvudsakligen intermodala transporter, men under semestertider störs deras planering. Det leder till att ett ekipage utför fyra otillåtna cabotagetransporter. Bode Spedition säger att de tar till sig kunskapen de nu fått.
Nokian

Bättre arbetsvillkor för yrkesförare och mer rättvis konkurrens i yrkestrafiken

Förslag på bättre arbetsvillkor för yrkesförarna och mer rättvis konkurrens i yrkestrafiken är på väg. Igår gick ett förslag om kompletterade regler för kör- och vilotider ut på remiss. Förslagen bedöms leda till bättre arbetsvillkor, mer rättvis konkurrens och ökad trafiksäkerhet.
Hultsteins

65 timmars klampning, böter och sanktionsavgift

När Västerås yrkestrafikgrupp vid 10-tiden tar in ett trailerekipage som sista bil innan lunch, leder det till att det inte blir någon lunch innan dagens arbetspass är över. Föraren har gjort sig skyldig till brister och överträdelser vilket leder till såväl klamp som sanktionsavgift och böter.
Daf

Två otillåtna cabotage för Postnord på en vecka

I det ena fallet leder Postnords upplägg med fraktsedlar till ett otillåtet cabotage. Postnord hänvisar till att Transportstyrelsen skriftligen gett klartecken till upplägget och att man uppfattat det som att man gjort det rätt. Nu ska rutinerna ändras så att man med rätt uppsättning fraktsedlar kan köra samma transportupplägg lagligt. I det andra fallet är det frakthandlingar som först inte finns, men som under polisens kontroll ändå kommer fram.
HBA Fordonsteknik AB

Klampen låstes upp – då körde föraren

När föraren inte kan, alternativt inte vill, redogöra för sina förehavanden, får informationen istället komma från färdskrivaren. Och om man efter att klampen har låsts upp och polisen fortfarande är på plats, tror att man ska kunna köra från platsen, då tar man fel.
VBG onspot

Tre klampade ekipage – en vanlig söndagskväll i Västerås

Söndagen den 6 december har Västerås yrkestrafikgrupp som vanligt ingen brist på arbete när de under kvällen står på Karleby kontrollplats. En till synes aldrig sinande ström av ekipage som uppvisar såväl fusk samt brist på kunskaper rapporteras under arbetspasset. Tre ekipage klampas varav två blir ståendes över natten.
VBG onspot

Andra gången gillt för Jysktransportör

I somras stoppades aktuellt åkeri i Nässjö med brister i dokumenten som därmed inte kunde styrka att det var kombitrafik som bedrevs. Det ledde till en sanktionsavgift. Åkeriet är en underleverantör till Ancotrans AB som tog detta på stort allvar och vidtog flera åtgärder för att det inte skulle ske igen däribland stickprovskontroller hos åkeriet för att försäkra sig om att lagar och regler följs.
Hultsteins

Två ekipage klampades i Västerås

Under tisdagen den 1 december arbetar Västerås yrkestrafikgrupp på kontrollplats Karleby och de behöver inte leta efter arbete. Ett otal böter för hastighetsöverträdelser, lastsäkringsbrister, obetalda vägavgifter, avsaknad av förartillstånd och mycket annat, landar på cirka 15 000 kronor. Därutöver blir det två sanktionsavgifter om 40 000 kronor vardera för otillåtet cabotage tillika klampning av de båda.
Nokian

Fusk med adresslappar ett sätt att kringgå cabotagereglerna?

”Han säger också att de alltid gör såhär och att det är därför Malmöföretagets namn alltid står på fraktsedlarna. Detta hävdar mannen har godkänts av Transportstyrelsen, säger bilinspektören som har en känsla av att man försöker kringgå det egentliga syftet med cabotagetransporter.”
HBA Fordonsteknik AB

Dubbla pass och körkort med olika namn är inte olagligt

Onsdagen den 25 november befinner sig bilinspektör Jonas Nordin i tjänst på Råby rastplats vid E18 i Västerås tillsammans med kollegorna i Västerås yrkestrafikgrupp. Där tas ett svenskt dragbilsekipage in för en vanlig rutinkontroll. Det ”vanliga” tar ganska snabbt slut.
Hultsteins