Foto: Genrebild. Foto: Genrebild.

Arctic Paper efter Samskip Sia-domen:

”Vi begär detaljerad rapport av Samskip”

Arctic Paper får genom Proffs kännedom om kammarrättens dom mot Samskip Sia och säger att transporterna mellan Grycksbo och Katrineholm redan tidigare diskuterats och att Samskip då har lagt fram sin uppfattning. En uppfattning som kammarrätten inte delar. Arctic Papers juridiska avdelning ska läsa domen och man ska begära en detaljerad rapport av Samskip. ”Sedan kommer vi att utvärdera vårt samarbete”, säger Arctic Paper.

Samskip van Dieren är en stor aktör inom intermodala (kombinerade) transporter. Kombitransporter ska minska utsläpp och belastning på vägnätet. Med åren har Samskips kombitransporter allt oftare synts klampade utmed vägarna då transporterna på olika sätt inte rymts inom kombidirektivet och inte sällan har vägsträckan som körts varit för lång.

Samskip har framhärdat i sin uppfattning om vem och vad som avgör var ”närmast lämpliga omlastningsstation” finns. Den uppfattningen delar alltså inte kammarrätten i domen som slår fast att Samskips tolkning av kombidirektivet inte är korrekt.

Samskip har även skickat skriftliga förklaringar med uppfattningen som underleverantörer fått för att visa polisen vid kontroller. Dokumenten har inte vunnit gehör hos polisen som följer Transportstyrelsens riktlinjer i saken. Detta har Proffs redaktion skrivit flera artiklar om.

I domen konstaterar kammarrätten bland annat att ”bolaget (Samskip Sia red. anm.) inte har åberopat något som ger stöd för att det saknats lämpliga tåganslutningar från Borlänge och Gävle. Bolaget har inte heller visat att Gävle och Borlänge saknat kapacitet att ta emot och hantera godset för vidaretransport med tåg.”

Efter kammarrättens beslut tar vi kontakt med ett antal av Samskips stora kunder. Snabbast med att svara är Arctic Paper, vars transporter mellan Grycksbo och Katrineholm utgör grunden för kammarrättens beslut. Företaget inleder med att säga att de inte känner till domen då man på grund av covid inte kunnat ha lika täta möten med Samskip som normalt. Nu ska Arctic Papers juridiska avdelning titta på domen varför vi får anledning att återkomma.

Arctic Paper säger att de har använt sig av Samskip under flera år. Under sista mötet de hade med företaget i december 2021, diskuterades det fortsatta samarbetet för 2022.
– Vi har tidigare diskuterat problemen kring transporterna och Samskip presenterade sin uppfattning vilken var i linje med vad vi visste om transportmarknaden i Sverige. Vi förväntar oss att alla våra underleverantörer följer såväl internationella som nationella lagstiftningar, men vi måste också lita på transportörens expertis inom området, säger Arctic Paper.

I väntan på att Arctic Papers juridiska avdelning ska läsa igenom kammarrättens dom, vill företaget lyfta att ur deras synvinkel angående samarbetet med Samskip och användandet av Katrineholm som terminal, var det bästa de kunde göra med hänseende till företagets CO2-avtryck för sina leveranser.
– Vi arbetar nära med många transportörer i hela Europa och ingen av dem kunde erbjuda en direktleverans från Borlänge eller Gävle till Tyskland och Nederländerna. Tågleveranserna erbjuder en rimlig leveranstid, jämfört med andra transportsätt och genererar mycket mindre utsläpp än vägtransporter, säger Arctic Paper.

Istället för att skicka hundratals lastbilar på svenska vägar hela vägen till Malmö, lastar Arctic Paper hellre enheterna på tåg på den närmaste kombiterminal som erbjuder tjänsten, det vill säga direkttransport.
– Vi menar att detta sätt att arbeta ska belönas istället för att bestraffas. Genom åren har vi minskat CO2-utsläppen tonvis, säger Arctic Paper.

Snart ska Arctic Paper ha möte med Samskip igen.
– Då kommer vi att från Samskip efterfråga en detaljerad rapport och vi kommer sedan att utvärdera vårt samarbete. Om det i framtiden finns något företag som kan få igång dagliga intermodala transporter från Borlänge, blir det i så fall det naturliga valet för oss istället för att använda Katrineholm, säger Arctic Paper.

Arctic Paper lyfter att de redan tidigare försökt övertyga sina underleverantörer om att bygga en särskild depå för tåglastningar antingen direkt hos Arctic Paper eller i Falun eller Borlänge.
– Men våra volymer är för små för att uppnå en balans mellan bra ledtider och kostnader, avrundar Arctic Paper.