Samskip

Listar alla artiklar taggade med: Samskip

Green Cargo storsatsar på intermodal trafik med sikte på fördubblad volym

I ansökan till 2023 års tågplan satsar Green Cargo på tillväxt inom den intermodala trafiken (kombitrafik) med ett helt nytt nätverk. Med en effektiviserad och smart vagnsstyrning kommer nätverket erbjuda ökad transportfrekvens, kortare ledtider och högre punktlighet. Satsningen skapar förutsättningar för en godsvolymtillväxt på 2 miljoner ton, vilket motsvarar 10 procent av Green Cargos hela transportvolym i dagsläget eller en fördubbling av den befintliga intermodala trafiken.

Samskip köper 90 Mercedes-Benz Actros V

Med start den 10 maj påbörjas leveransen av 90 stycken Mercedes-Benz Actros V till det globala fraktbolaget Samskip Multimodal som ska användas i Samskips nationella fjärrtrafik i Sverige. Leveransen pågår under maj och juni månad 2022. Det är den största leverans som någonsin gjorts i Sverige av Mercedes-Benz lastbilar.

Samskip Sia överklagar kammarrättens dom

Nu står det klart att Samskip Sia överklagat kammarrättens dom – en dag innan domen vann laga kraft.

SSAB om Samskip Sia-domen: Inga kommentarer

SSAB hör till en av Samskips kunder vars gods figurerat i transporter som blivit inblandade i otillåtna cabotage. Samskip har förklarat sin inställning till hur kombidirektivet ska tolkas, men kammarrätten ger i sin dom Transportstyrelsen rätt. Vi vill veta hur SSAB ställer sig till domen.

Ikea: ”Vi följer utvecklingen i Samskip-ärendet”

Efter kammarrättens fällande dom mot Samskip Sia, tar vi kontakt med några av deras stora kunder. Den här gången är det Ikea som svarar på våra frågor. ”Vi tillåter ej transportupplägg baserade på cabotage”, säger Ikea bland annat.

Samskip har skrivit på utstationeringsavtal

Efter alla turer mellan Samskip och polisens kontroller, förvaltningsrätten och till sist kammarrätten varav sistnämnda fällde Samskip, är Samskips framtida plan en etablering i Sverige. Detta ska ske med ett svenskt bolag och förare anställda i Sverige enligt det nationella kollektivavtalet.
Foto: Genrebild.

Arctic Paper efter Samskip Sia-domen:

”Vi begär detaljerad rapport av Samskip”

Arctic Paper får genom Proffs kännedom om kammarrättens dom mot Samskip Sia och säger att transporterna mellan Grycksbo och Katrineholm redan tidigare diskuterats och att Samskip då har lagt fram sin uppfattning. En uppfattning som kammarrätten inte delar. Arctic Papers juridiska avdelning ska läsa domen och man ska begära en detaljerad rapport av Samskip. ”Sedan kommer vi att utvärdera vårt samarbete”, säger Arctic Paper.

Samskip svenskregistrerar dragbilar

Efter att kammarrätten i sin dom konstaterar att Samskips tolkning av kombidirektivet inte är korrekt, ser vi nu att ett större antal av Samskips dragbilar svenskregistreras.
Speditörens återkommande otillåtna cabotagetransporter drabbar åkarna hårdast.

Ännu ett otillåtet cabotage

”Känns olustigt att stoppa dessa ekipage”

När kombitransporter landar i otillåtna cabotagetransporter drabbas inte sällan åkaren hårdare än speditören. Det förhållandet tycker inte bilinspektör Jonas Nordin känns bra och gör det olustigt att stoppa sådana ekipage. Nu hoppas han att kammarrättens beslut i Samskip Sia:s ärende ska förbättra situationen. ”Men vad hjälper det denna åkare vars uppdrags-app raderades efter att sanktionsavgiften betalats in”, säger Jonas Nordin.

Samskip Sia förlorar i kammarrätten

Om och om igen landar Samskips hävdade kombitransporter i otillåtna cabotagetransporter. Inte bara på grund av dokumentbrister utan för att de hävdar att det är de själva som ska avgöra vad som är närmast lämpliga omlastningsstation. Det har inneburit att det transporterats sträckor som inte ryms inom kombidirektivet och på vägen har inte sällan andra kombiterminaler än den i Katrineholm passerats. Så får man inte göra, säger kammarrätten i Sundsvall som nu har ändrat förvaltningsdomstolens tidigare friande dom av Samskip Sia.