Cabotagetransporter

Listar alla artiklar taggade med: Cabotagetransporter

Trots förvaltningsrättens friande dom i Samskip Sia-ärendet:

”Business as usual” i Eskilstuna

Förvaltningsrätten gav Samskip Sia rätt i ”närmast lämpliga”, men Transportstyrelsen har överklagat domen. Under tiden fortsätter arbetet som vanligt och som vanligt fortsätter en del aktörer att göra sina egna tolkningar av ”närmast lämpliga” samt hänvisa till Samskip Sia-domen. Men för polisen är det "business as usual" och innan en slutgiltig dom kommer, måste aktörerna fortsätta att lägga tid på överklaganden.
Daf

Åkeri vägrade lossa tveksam transport

Helgenäs Transporter AB vill inte medverka till olagliga transporter. De vill ha svenska transportörer, svensktalande förare och transporten ska köras lagligt. Igår kom ett ekipage som skulle leverera däck till företaget. Transporten uppfyllde inte företagets kriterier och man vägrade helt sonika att ta emot lasten.
Diodhuset

Explosionsartad utveckling

Tredjelands- och cabotagetransporter med öståkerier ökar rejält

En dansk analys av Eurostats siffror rörande antal procent tredjelands- och cabotagekörning i EU, visar en explosionsartad ökning av östeuropeiska lastbilar i den trafiken.

Gelins KGK