Samskip redogör för sin uppfattning av kombidirektivets begrepp "närmast lämpliga".

Känd speditör ertappad med ännu ett otillåtet cabotage samt fel däck

Om och om igen landar kontroller av speditörens ekipage i otillåtna cabotage med påföljande sanktionsavgifter om 40 000 kronor. Nu var det dags igen trots att föraren visade upp av speditören förberedda dokument vilka ska beskriva för kontrollanterna att transporterna utförs enligt regelverken.

Igår den 9 december, stoppade yrkestrafikgruppen i Eskilstuna ännu en gång ett av Samskips ekipage i Malmköping på väg från Södertälje till Katrineholm. Pågående transport var en korrekt kombitransport, men ändå landade kontrollen i ett misstänkt otillåtet cabotage med en sanktionsavgift om 40 000 kronor som påföljd.

Fordonet kom in till Sverige den 22 november och hade de senaste två veckorna utfört minst fem kombitransporter som varit för långa enligt kombidirektivet.
– Eftersom fordonet kom in till Sverige den 22 november, kunde inte heller cabotagedirektivet åberopas, säger Zetterberg.

Det hjälpte inte att föraren visade upp dokument som Samskip förberett i vilka man förklarar vad som gäller för kombitransporter och vad som är ”närmast lämpliga omlastningsstation”. I dokumentet står bland annat: ”I Samskips mening måste ”lämplighet” avgöras av den praktiska tillämpningen av terminalen i kombination med ekonomisk tillämpning”.

Den tolkningen har Samskip tidigare hänvisat till, säger bilinspektören.
– Den menar Samskip ska göra en transport från Sundsvall till Katrineholm till en kombitransport trots att flera användbara omlastningsplatser passeras på vägen ner, säger Patrick Zetterberg.
Eftersom det skulle komma att dröja till idag innan pengarna skulle betalas in, klampades ekipaget.

Idag återvände man till föraren för att genomföra betalningen.
– Idag råder det vinterväglag här varför vi även kontrollerade att alla däck uppfyller de krav som gäller, säger bilinspektör Patrick Zetterberg.

Det visade det sig att alla trailerns däck, liksom på den förra trailern vi skrev om den 3 december, inte uppfyllde de nya kraven för vinterdäck.
– Även denna gång föreslog Samskip att däcken skulle bytas i Katrineholm som var slutdestination för transporten, men precis som förra gången, fick däckbytet göras på plats.

Godset var Scanias och vi frågar Scanias kommunikationsansvarige Hans-Åke Danielsson vad Scania tycker om att gods riskerar bli försenat på grund fel däck.
– Misstag kan ske, men om det återkommer eller eskalerar, uppfyller transportören inte sitt uppdrag och då kan de bli aktuellt att samtala med speditören, säger han till oss.

Att Samskip inte har samma uppfattning som Transportstyrelsen om kombidirektivets tolkning, är otvetydigt. Vi vill bland annat veta vad Samskip menar är grunden till att EU möjliggjorde kombitransporter och, om de är övertygade om att Transportstyrelsen har fel i sin tolkning, varför de inte stämmer dem för låta lagen avgöra vem som har rätt eller fel.

Vi kontaktar Göran Pålsson på Samskip i Åhus.
– All vår kombitrafik hanteras av moderbolaget i Nederländerna och eftersom vi inte är involverade i deras trafik, kan jag inte tillföra något, säger han.

Klampen låstes upp idag, men trailern fick utrustas med två nya vinterdäck.
Klampen låstes upp idag, men trailern fick utrustas med två nya vinterdäck.

Om artikeln

Publicerad: 2019-12-10 16:51
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Cabotage Eskilstuna Klampning Polisen Samskip Scania Transportfusket VanDieren Vinterdäck