Jakop Dalunde (MP) menar att Förvaltningsrättens dom i Samskip Sia-ärendet, riskerar leda till ett urvattnat regelverk för kombitransporter. Foto: Fredrik Hjerling

MEP Jakop Dalunde (MP) om Samskip-domen:

”EU-kommissionen bär ett tungt ansvar för ett otydligt regelverk”

Förvaltningsrättens dom som gav Samskip Sia rätt öppnar för längre lastbilstransporter, chaufförer som riskerar komma i kläm och syftet med kombitransporter – miljön - kringgås. Och om aktörer som använder järnväg i sin kombitrafik själva ska bestämma var de ska lasta om, kan även de som använder sjöfart komma att vilja ha samma fördel det utgör.

Otaliga ekipage som ingår i Samskip van Dierenkoncernen har av polisen stoppats, klampats och av Transportstyrelsen sanktionerats då hävdade kombitransporter blivit otillåtna cabotagetransporter på grund av att sträckorna ekipagen kör, överskrider det som ryms inom kombidirektivet och den tolkning Transportstyrelsen gör av detsamma. Transportstyrelsen har överklagat domen.

Samskip har hela tiden hävdat att deras tolkning av vad som är närmast lämpliga omlastningsstation är den rätta och överklagade sanktionsavgifterna i Förvaltningsrätten som den 30 juni 2020 gav Samskip Sia rätt.

De politiska reaktionerna på domen var hårda. EU-parlamentariker Johan Danielsson (S) blev förbannad, vilket även EU-parlamentariker Peter Lundgren (SD) blev och fick medhåll av Thomas Morell (SD). Därefter följde semestertider, men nu är det hög tid att åter aktualisera domen och vad som kan komma att följa i kölvattnet.

Daf

Järnväg och för gods i synnerhet kombinerade transporter, är något Miljöpartiet vill se mer av. Förvaltningsrättens dom öppnar för att alla aktörer som använder sig av kombitransporter själva ska bestämma vad som är ”närmast lämpliga”. Och om transporter med järnväg får den fördelen, är det troligt att även de som använder sjöfart vill ha samma möjlighet för att det ska vara rättvist. Det kan bli en dominoeffekt.

EU-parlamentariker Jakop Dalunde (MP) är både förvånad och förbryllad över domen.
– Om företagen kan välja helt själva var det är lämpligt att lasta om till järnväg istället för att följa reglerna i kombidirektivet, blir hela regelverket urvattnat och intentionerna i direktivet kringgås. Hela poängen är att skapa bra förutsättningar både när det kommer till arbetsmiljö, gynna klimatsmarta transporter och skapa ordning och reda på vägarna. säger han.

Jakop Dalunde tar upp det som även Johan Danielsson och Peter Lundgren gjorde i sammanhanget, att han själv och en majoritet i EU-parlamentet efterfrågade tydligare och skarpare regelverk i kombidirektivet. Detta valde EU-kommissionen att inte ta med i mobilitetspaketet.
– Nu är det än mer brådskande än tidigare. EU-kommissionen bär ett tungt ansvar för att regelverket inte redan idag är tillräckligt tydligt, säger han

Detta riskerar få negativa konsekvenser inte bara för kopplingen mellan tåg och lastbil, utan även för kopplingen mellan sjöfart och lastbil. Både tåg, sjötransporter och lastbilar har viktiga roller i transportsystemet, men då krävs att just de här reglerna för kombinerade transporter fungerar på ett bra sätt, säger Jakop Dalunde vidare.

Vad ser du för risker med de otydliga reglerna och nu Förvaltningsrättens dom?
– Jag är rädd att vi nu får ännu längre lastbilsresor med konsekvensen att utsläppen ökar och lastbilschaufförerna hamnar i kläm. Vi vet att arbetsmiljön ofta är dålig för lastbilschaufförerna på de riktigt långa sträckorna, avrundar Jakop Dalunde.

VBG onspot