Kombitrafik

Listar alla artiklar taggade med: Kombitrafik

Green Cargo storsatsar på intermodal trafik med sikte på fördubblad volym

I ansökan till 2023 års tågplan satsar Green Cargo på tillväxt inom den intermodala trafiken (kombitrafik) med ett helt nytt nätverk. Med en effektiviserad och smart vagnsstyrning kommer nätverket erbjuda ökad transportfrekvens, kortare ledtider och högre punktlighet. Satsningen skapar förutsättningar för en godsvolymtillväxt på 2 miljoner ton, vilket motsvarar 10 procent av Green Cargos hela transportvolym i dagsläget eller en fördubbling av den befintliga intermodala trafiken.

Samskip köper 90 Mercedes-Benz Actros V

Med start den 10 maj påbörjas leveransen av 90 stycken Mercedes-Benz Actros V till det globala fraktbolaget Samskip Multimodal som ska användas i Samskips nationella fjärrtrafik i Sverige. Leveransen pågår under maj och juni månad 2022. Det är den största leverans som någonsin gjorts i Sverige av Mercedes-Benz lastbilar.

Containertransporter koncentreras alltmer till Göteborgs hamn

Svenska containertransporter koncentreras alltmer till Nordens största hamn – det visar nyligen publicerad statistik frånTrafikanalys och Transportföretagen Hamn. Göteborgs hamns marknadsandel av containerfrakterna till eller från svenska hamnar ökade med tre procentenheter under 2021. Hamnen växte även i förhållande de största hamnarna i Europa.

NTEX öppnar kontor i London

Med sitt nya kontor i London, sätter Ntex större fokus på den europeiska marknaden. Med det nya kontoret breddas Ntex brittiska verksamhet samtidigt som ett större fokus läggs på den europeiska marknaden. Verksamheten kommer till en början att inriktas mot den italienska marknaden och med järnvägstransporter som affärsområde. ”Vi ser flera möjligheter för oss att växa på den europeiska marknaden”, säger Dan Ericsson, vd Ntex UK.

Veckovila hos ”kompisar på okänd ort” gav 40 000 kronor i sanktionsavgift

Totalt 40 000 kronor för ordinarie veckovila i hytten blev facit för åkeriet vars chaufför måste ringa chefen för att fråga var den ordinarie veckovilan tillbringats. ”Ibland är osanningarna så uppenbara att man undrar om det står ”idiot” i pannan på oss”, säger bilinspektören.

Kraftigt ökad efterfrågan på intermodala transporter skapar två nya direktlinjer

Med två nya inrikes direktlinjer från Trelleborg och Göteborg fångar Green Cargo upp den ökande intermodala trafiken som kommer in till hamnarna i Syd- och Västsverige för vidare färd på järnväg upp mot Mälarregionen. Med linjerna skapas en hög avgångsfrekvens, snabb transportledtid och punktlighet för kunderna inom Green Cargos nätverk.

Betalar sanktionsavgift om 60 000 kronor inom 10 minuter

Onsdagen den 8 december har Helsingborgs yrkestrafikgrupp övergett kontrollplats Långeberga och befinner sig istället på en väg i anslutning till Österleden, länsväg 111. De två första ekipagen som tas in klarar kontrollen med bravur, sämre går det för nästa ekipage. Ärendet hanteras dock snabbt och helt utan protester. Desto mer protesterar speditören vars ekipage klampas två dagar senare.

SSAB om Samskip Sia-domen: Inga kommentarer

SSAB hör till en av Samskips kunder vars gods figurerat i transporter som blivit inblandade i otillåtna cabotage. Samskip har förklarat sin inställning till hur kombidirektivet ska tolkas, men kammarrätten ger i sin dom Transportstyrelsen rätt. Vi vill veta hur SSAB ställer sig till domen.

Samskip har skrivit på utstationeringsavtal

Efter alla turer mellan Samskip och polisens kontroller, förvaltningsrätten och till sist kammarrätten varav sistnämnda fällde Samskip, är Samskips framtida plan en etablering i Sverige. Detta ska ske med ett svenskt bolag och förare anställda i Sverige enligt det nationella kollektivavtalet.

Samskip svenskregistrerar dragbilar

Efter att kammarrätten i sin dom konstaterar att Samskips tolkning av kombidirektivet inte är korrekt, ser vi nu att ett större antal av Samskips dragbilar svenskregistreras.