EU-kommissionen

Listar alla artiklar taggade med: EU-kommissionen

Åkerier lämnar in ett formellt klagomål mot Tyrolen till EU-kommissionen

Insatser för miljön faller ofta inte i god jord. Nu är det nattkörningsförbudet för lastbilar i Tyrolen som upprör. Tyska och tjeckiska vägtransportförbund har lämnat in formella klagomål till EU-kommissionen angående körförbudet i Tyrolen. Körförbudet gäller under nattetid. De hävdar att åtgärden är onödig, förhindrar den fria rörligheten för varor och ökar luftföroreningarna.

Enorma vinster på bekostnad av leveranskedjan

EU bör kontrollera om containerrederier berikar sig själva på bekostnad av leveranskedjan och de europeiska konsumenterna. Tio näringslivsföreningar kräver detta av konkurrenskommissionär Margrethe Vestager. Finns det en inflationssnedvridning av konkurrensen?

IRU kräver grönt EU-stöd på lika villkor med järnvägen

Internationella åkeriorganisationen, IRU, kritiserar uteslutningen av väggodstransporter i EU-kommissionens gröna stödförslag där tanken är att göra det lättare för medlemsstaterna att införa stöd för den gröna omställningen inom järnväg, inre vattenvägar och multimodala transporter.

Vikt och dimensioner för vägfordon inom EU

Näringslivets Transportråd har svarat på Europeiska kommissionens öppna samråd om direktivet 96/53/EG om vikt och dimensioner för vägfordon för godstransport i EU och föreslår ändringar i direktiv 96/53/EG.

EU ska skapa ”Solidarity Lanes” för att underlätta ukrainsk jordbruksexport

Europeiska kommissionen har avslöjat planer på att hjälpa Ukraina att exportera sina jordbruksprodukter lättare under Rysslands invasion som gör sjötransporter nästan omöjliga. Kommissionen säger att situationen hotar den globala livsmedelsförsörjningen och anser att det finns ett akut behov av att etablera alternativa logistikvägar med alla relevanta transportsätt.

Scania överklagar EU-tribunalens beslut

Scania överklagar EU-tribunalens avgörande kring påstådd överträdelse av EU:s konkurrensregler.

Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel

Regeringen avser att inom kort lämna in en ansökan till EU-kommissionen om fortsatt statsstödsgodkännande för att skattebefria höginblandade flytande biodrivmedel i 10 år.

Europeiska transport- och logistikindustrin uppmanar EU-kommissionens ordförande att vidta åtgärder mot Österrike

Österrikes policy att begränsa godstransporter på väg i Tyrolen hindrar alltmer möjligheten att tillhandahålla tjänster och transportera varor genom en av de viktigaste transitkorridorerna i EU, Brennerpasset, med cirka 7 000 lastbilsrörelser per dag.

Eurovinjettreformen antagen av rådet i EU

Rådet har gett grönt ljus för starkare och utvidgade regler för vägavgifter (eurovinjettdirektivet) för att stimulera renare och mer effektiva transporter. Den reviderade lagen inkluderar ett nytt system för att hantera CO2-utsläpp och med det minska transporternas koldioxidavtryck i enlighet med EU:s Green Deal och Parisavtalet.

Kompromiss om minimilön i EU går emot svenska linjen

Ny kompromiss om minimilön i EU-utskott går emot den svenska linjen. Det står klart efter att EU-parlamentets arbetsmarknadsutskott kommit överens om en ny kompromiss gällande europeisk minimilön.