Manipulation

Listar alla artiklar taggade med: Manipulation

ThomasMorell (SD) till vänster, ställer Mikael Damberg (S), mot väggen om trafikpolisens resursbrist. Fotomontage: Göran Rosengren

Morell väcker återigen frågan om trafikpolisens resurser

”Ett hot mot det seriösa företagandet”

En regeringsdelegation som under förra veckan besökte trafikpolisen i Helsingborg på kontrollplats Långeberga, fick vara med när det rapporterades flera förseelser eller grövre trafikbrott. Exempelvis bristfällig lastsäkring, otillåtet cabotage, för långt ekipage, fordonsbrister och hastighetsöverträdelser. Resursbristen inom trafikpolisen gör att eventuella fuskare löper en försvinnande liten risk att kontrolleras.