Åklagaren yrkar på företagsbot om 150 000 efter ”magnetjakt” i Brunflo

Östersunds vägtrafikgrupp arbetar under enkla förhållanden, men när Proffs hälsar på blir det action på rastplatsen i Brunflo utanför Östersund. En fryntlig polsk åkare vill berätta vad han tycker, larm om en stulen personbil som inte stannar och så ekipaget med den manipulerade färdskrivaren vars åkare hävdar sin ”EU-medborgerliga rätt att tiga”.

Fredagen den 17 maj är det bilinspektör Joakim Ringqvist och trafikpolis Eva Nilsson som kontrollerar den tunga trafiken som passerar. I ett kommande nummer av den tryckta Proffs-tidningen, kommer vi att få lära känna dessa två mer.

Först tas ett estländskt trailerekipage in och kort därefter ett polskt dito. Bilinspektör Ringqvist påbörjar kontrollen av det estländska ekipaget och trafikpolis Nilsson tar hand om den fryntlige och pratglade polske åkaren Wojciech. Medan Ringqvist ser allt mer bister ut, är det tvärtom för trafikpolis Nilsson när hon går iväg med Wojciechs dokument.

Åkaren Wojciech vill väldigt gärna tala med media om hur han upplever transportbranschen, tryggheten och att han ogillar att det går att köpa falska körkort och YKB.

Plötsligt kommer ett anrop om en stulen bil som polisen inte får stopp på. Ringqvist och Nilsson avbryter kontrollerna och hoppar in i sitt fordon och förflyttar sig till den intilliggande cirkulationsplatsen som de blockerar. Joakim Ringqvist tar fram en spikmatta och gör sig redo. Dramatiken uteblir när fordonet stoppas längre bort.

När Wojciech får tillbaka sina dokument, kör han iväg och allt fokus hamnar på estländaren. Det är åkaren själv som kör och det saknas ett stort antal mil som åkaren inte kan, eller inte vill, redogöra för. Ringqvist har dessutom sett märken på kitasgivaren som ytterligare späder på hans initiala misstankar.


Det är ett äldre fordon
varför det misstänks vara en magnet som använts. Sökandet efter den berättar vi mer om i ord och bild i ett kommande nummer av Proffs.

Ringqvist gör en husrannsakan i hytten och hittar det han söker efter. Vad är det?
– Även om alla milen inte registreras, vill de ha betalt och för bok över de faktiska körningarna, säger Joakim Ringqvist som sedan går in för att konfrontera åkaren med fyndet.

Nu anländer polisen som tillkallats då det är skarpt läge för åkaren som nu tiger och åberopar sin ”EU-medborgerliga rättighet att tiga eller tala”. Han väljer det första.
– Det är hans rätt att göra så, men när vi förklarade att både han och lastbilen skulle följa med till polisstationen, ändrade han sig och erkände att han kört på magnet, avrundar Joakim Ringqvist.

Åkaren plockar då även fram magneten som han gömt och vi konstaterar att det tämligen omfattande letandet efter magneten hade kunnat undvikits om mannen tidigare insett att loppet var kört.


Det är kammaråklagare Frida
Molander i Östersund som kommer att hantera ärendet. Åkaren har erkänt samt godtagit företagsboten om 150 000 kronor. Nu ska polisen sammanställa sin rapport som sedan lämnas till åklagare Molander. Vad händer sedan?
– Jag kommer att gå igenom materialet och om det behövs, kommer det att kompletteras med ytterligare bevisning, säger hon.

Vid erkännande kan ett strafföreläggande skickas. Vad händer om någon inte erkänner eller om den aktuelle åkaren tar tillbaka sitt erkännande?
– Då väcker jag åtal, avrundar Frida Molander.

Foto: Heidi Bodensjö

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-23 16:24
Kategori: Nyheter
Taggar: Åklagare Företagsbot Manipulation Östersund Trafikpolisen Transportfusket