Ingen företagsbot för polskt åkeri med manipulerad färdskrivare

Den 19 april 2018 stoppades ett polskt trailerekipage av Västerås yrkestrafikgrupp och bilinspektörerna fattade snart misstanke om att färdskrivaren var manipulerad. Misstankarna stärktes då de fann en fjärrkontroll i chaufförens ficka som visade sig kunna styra färdskrivaren. Fallet hamnar i Västerås tingsrätt med en yrkan om företagsbot på 200 000 kronor. Den 29 maj friar tingsrätten åkeriet.

Bilinspektörerna redogjorde för tingsrätten hur utrustningen fungerar och sade även att åkeriet kan tjäna in cirka 700 000 kronor om året på att använda utrustningen en gång i veckan. Siffran är uträknad genom åklagarkammarens försorg.

Att utrustningen använts står utom allt tvivel då analysrapporten visade minst 255 felkoder, max antal som kan registreras, under tiden september 2017 till och med 19 april 2018.

Därmed är det bevisat att åkeriets chaufförer vid upprepade tillfällen använt utrustningen. Den aktuella chauffören godkände också ett strafföreläggande för dataintrång och fick dagsböter.

Frågan om åkeriet skulle få en företagsbot eller ej, handlade om huruvida åkeriet gjort vad som skäligen kunnat krävas av dem för att förebygga brott.

Åkaren berättar att fordonet först leasats 2014 och sedan köpts den 1 september 2017 med påföljande besiktning den 6 september av ett externt företag som även kalibrerade färdskrivaren.

Dessutom genomgår varje förare en utbildning i Polen för att få information om kör- och vilotider, en utbildning som görs vart femte år, står det i domen.


Åkeriet har även särskild
personal som ansvarar för handlingar, som planerar hur lång tid resorna tar och var man lastar av och på. Ytterligare en anställd besiktigar fordonen för att se till de är dugliga när de återkommer från sina uppdrag. Varje år genomgår fordonen en teknisk besiktning.

Fordonen är utrustade med GPS och om någon manipulerar färdskrivaren, är det möjligt för åkeriet att upptäcka det, men inte om det bara är kortare stunder, förklarar åkaren för Tingsrätten. Åkarens beskrivning av hur verksamheten bedrivs, är nära nog ett skolexempel på hur ett åkeri ska bedrivas.

Han vet inte varför utrustningen påträffades i fordonet, men gissar att chaufförerna tjänar på det genom att kunna komma hem tidigare.

Åkaren tror inte att företaget tjänar något på att manipulera. Hans chaufförer har traktamenten och månadslön och fordonet, värt cirka 25 000 euro, omsätter cirka 20 000 – 30 000 polska zloty i månaden (cirka 50 000 – 80 000 svenska kronor).

Tingsrätten friar åkeriet med hänvisning till att åklagaren inte kunnat motbevisa åkarens uppgifter om hur kontroller och besiktningar utförts i Polen.

Proffs har utan framgång sökt åklagaren för att bland annat höra om man har för avsikt att överklaga domen.

OBS! Bilden är ett fotomontage och
har
inte med ärendet att göra.

Om artikeln

Publicerad: 2019-06-05 16:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Manipulation Polen Trafikpolisen Transportfusket Västerås