Trafikutskottet vill att manipulation av mätarställningar kriminaliseras

Regeringen bör se över hur det går att komma till rätta med problemet med manipulerade vägmätare. Det tycker trafikutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Till skillnad från i flera andra länder är det inte olagligt att manipulera mätarställningen på ett fordon i Sverige. Det är först om man i samband med ett ägarbyte inte upplyser köparen om det som det blir straffbart. Enligt Transportstyrelsen finns det uppskattningsvis 13 000-20 000 fordon med avsiktligt manipulerade mätarställningar i Sverige. Då är inte bilar som har exporterats till Sverige inräknade.

Enligt trafikutskottet är den nuvarande situationen otillfredsställande. Förutom att köpare till manipulerade bilar blir lurade, så kan bilar som har gått många fler mil än vad mätarställningen visar påverka både miljön och trafiksäkerheten negativt. Problemet har även uppmärksammats på EU-nivå där man nu ser över hur man bäst kan motverka olovlig manipulering.

Trafikutskottet tycker att det är bra att problemet har uppmärksammats på EU-nivå men ser det som viktigt att redan nu skärpa reglerna i Sverige. Eftersom nuvarande straffrättsliga bestämmelser bara gäller om det visar sig att säljaren inte har informerat köparen så krävs ytterligare åtgärder för att komma till rätta med problemet i stort.


Utskottet vill därför att
riksdagen riktar en uppmaning till regeringen om att skyndsamt se över hur man kan kriminalisera manipulation av vägmätare. Regeringen bör också se till att det blir obligatoriskt att mätarställningen kontrolleras mot föregående inrapporterade siffror vid besiktning, och att de uppgifterna också förs in i besiktningsprotokollet.

Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till cirka 90 andra motioner från allmänna motionstiden 2018 om bland annat långa och tunga lastbilar, självkörande fordon och en fossilfri fordonsflotta.

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från samtliga partier. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet stödjer förslaget om att regeringen bör kriminalisera manipulering av vägmätare. Däremot anser partierna att lagstiftning bara är ett av flera alternativ för att komma till rätta med problemet. Man borde därför ha gett regeringen möjlighet att genomföra alternativa lösningar till kriminalisering om det skulle visa sig vara lämpligare.

Om artikeln

Publicerad: 2019-05-28 15:41
Kategori: Nyheter
Taggar: Manipulation Mätarställning Trafikutskottet