ThomasMorell (SD) till vänster, ställer Mikael Damberg (S), mot väggen om trafikpolisens resursbrist. Fotomontage: Göran Rosengren

Morell väcker återigen frågan om trafikpolisens resurser

”Ett hot mot det seriösa företagandet”

En regeringsdelegation som under förra veckan besökte trafikpolisen i Helsingborg på kontrollplats Långeberga, fick vara med när det rapporterades flera förseelser eller grövre trafikbrott. Exempelvis bristfällig lastsäkring, otillåtet cabotage, för långt ekipage, fordonsbrister och hastighetsöverträdelser. Resursbristen inom trafikpolisen gör att eventuella fuskare löper en försvinnande liten risk att kontrolleras.


Thomas Morell (SD), fortsätter att ställa frågor till ansvariga statsråd. Denna gång är det infrastrukturminister Mikael Damberg (S), som ska svara på hans fråga i en interpellation (2020/21:75).

Thomas Morell skriver att för någon vecka sedan var en delegation från Regeringskansliet ute på studiebesök hos trafikpolisen. Besöket genomfördes vid kontrollplats Långeberga utanför Helsingborg. Under besöket rapporterades flera förseelser eller grövre trafikbrott, till exempel bristfällig lastsäkring, otillåtet cabotage, för långt ekipage, fordonsbrister och hastighetsöverträdelser. Ett utländskt lastbilsekipage stoppades och föraren blåste positivt i sållningsprovet. Senare kunde polisen konstatera att föraren hade en alkoholkoncentration på 0,44 promille.

Delegationen fick således på plats uppleva den verklighet som så många gånger varit uppe i debatten, skriver Thomas Morell.

Under samma vecka kunde ytterligare insatser från trafikpolisen i Skåne summeras med ytterligare 10 otillåtna cabotageärenden som kan läggas till de tidigare fallen. Polisen stoppade även en polskregistrerad lätt lastbil som var lastad långt över vad fordonet är konstruerat för. Överlasten var inte mindre än 110 procent i just detta fall. Bara i år har polisen i Skåne rapporterat ett hundratal överlastade lätta lastbilar.

Samma dag som delegationen befann sig i Helsingborg, stoppade trafikpolisen i Västerås ännu ett fordon med manipulerad färdskrivare. Fordonet, som var registrerat i Polen, hade en färdskrivare som kunde manipuleras i själva mjukvaran. Färdskrivaren är tagen i beslag och har skickats till tillverkaren för analys. Trafikpolisen i Västerås, tillsammans med trafikpolisen i Helsingborg, har mycket hög kompetens i jakten på manipulerade färdskrivare och de är framgångsrika i sitt enträgna arbete

Med utgångspunkt från deras träffbild, kan man konstatera att fusket med manipulerade färdskrivare är omfattande, eller för att citera en av poliserna: Det är som att fiska i ett akvarium.

Det omfattande fusket gällande den yrkesmässiga trafiken är ett hot mot det seriösa företagandet inom transportnäringen och innebär också att trafiksäkerheten sätts på undantag.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska presenteras senast den 30 april 2021 där fokus ligger på den framtida kontrollverksamheten. Utredningen är naturligtvis bra och välkommen, men det pågår ett omfattande fusk här och nu. Ett fusk som utsätter andra trafikanter för fara och snedvrider konkurrensen. Utredningen som ska presenteras ligger hela sex månader bort.

Oavsett vad utredningen kommer fram till, måste kraftfulla insatser för att stävja fusket sättas in redan nu. Situationen är allvarlig och manipulation av fordonens färdskrivare är ett allvarligt brott som ska stävjas.

Thomas Morell frågar statsrådet Mikael Damberg:
”Avser statsrådet att ge polisen ökade resurser för att komma åt problemet med manipulerade färdskrivare, otillåtet cabotage och andra allvarliga brott inom yrkestrafiken?”

Om artikeln

Publicerad: 2020-10-22 10:31
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Färdskrivare Infratsrukturminster Manipulation Överlast Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Trafikpolisen