Morell (SD) tog manipulationsutrustning med sig upp i riksdagens talarstol

Igår stod Thomas Morell (SD) åter i talarstolen i Riksdagen. Han inledde med ett konstaterande: ”Det har aldrig någonsin varit så enkelt att fuska, som det är nu.” Med sig upp i talarstolen hade han en manipulationsutrustning för färdskrivare som påkommits i en lastbil.
Thomas Morell (SD) tog till
Thomas Morell (SD) tog till "pedagogiska hjälpmedel" för att förklara hur enkelt det är för en chaufför att sätta färdskrivaren ur spel.

Han klargjorde Sverigedemokraternas ståndpunkt i Trafikutskottets betänkande 2018/19:TU11 Yrkestrafik och taxi, där partiet står bakom sina reservationer, men att de för tids vinning yrkar på reservation 3 och 6.

Den seriösa transportnäringen är utsatt för osund konkurrens och i kölvattnet på det osunda följer kriminalitet där de kriminella får ett utomordentligt bra verktyg när de kommer åt viktiga logistikflöde, säger han. De kriminella hanterar inte bara gods utan utnyttjar även människor i beroendeställning. Enklare uttryckt – slaveri.

Mobilitetspaketet som antogs förra veckan av EU-parlamentet, ser han som ett verktyg om det klarar sista förhandlingsrundan, men det måste finnas fler fysiska kontroller ute på vägarna här hemma.

Han lyfter Järnvägsfrämjandets debattartikel som visar att även järnvägen konkurreras bort av den osunda konkurrensen på vägarna där även kriminella transportföretag tillåts agera på transportmarknaden.

Med sig upp i talarstolen har Morell en fjärrkontroll och han berättar hur han med ett enkelt knapptryck kan få färdskrivaren att registrera ”vila”, medan han kan fortsätta att köra. Manipulationen är osynlig för den myndighet som utför kontroller i företaget och därför vill han stärka kontrollerna på väg och att låta samma kontrollanter utföra företagskontrollerna för att kunna agera snabbt och effektivt på brister som upptäcks på väg.

Han läser upp flera citat ur ett öppet brev till infrastrukturministern författat av en tjänsteman inom polisen. Brevet visar att det pratas mycket om vilka åtgärder som vidtagits, men att det inte får genomslag ute på fältet.

De 100 ”cabotagemiljonerna” som använts som ”politiskt flaggskepp”, väcker frågor. Av de hittills utbetalade 75 miljonerna, har hittills endast 2,6 miljoner redovisats. Var är resten av pengarna, frågar Morell?

Gelins KGK


Under den nationella trafikveckan
i februari kontrollerades den yrkesmässiga trafiken. Totalt 851 lastbilar och 541 taxibilar. Den enskilt med god marginal mest rapporterade överträdelsen är brott mot kör- och vilotiderna. Resultatet väcker eftertanke, säger han.

Tjänstemän med hög och specialiserad kompetens är en förutsättning för att klara kontrollerna eftersom regelverken inom yrkestrafiken är komplicerade.

Efter Teres Lindbergs (S) anförande, uppstod ett replikskifte mellan henne och Morell efter att Lindberg bland annat lyft fram att Jens Nilsson (S) och Marita Ulvskog (S) var de två namn som tillsammans arbetat mest med EU:s mobilitetspaket.
– Det behövdes en korrekt historiebeskrivning, säger Morell till oss efter debatten. Peter Lundgren (SD) och Jens Nilsson gjorde det stora arbetet. De andra har fått ärva deras hårda arbete att ta vidare.

I sin replik till Morell, framgick det att Lindberg räknat antalet gånger Morell i sitt eget anförande använt orden ”kriminell”, ”polis” och ”kontroller” vilket enligt Lindberg visade hur Sverigedemokraterna ser på saker och ting.

Vidare ogillade hon att Sverigedemokraterna vill förändra de inom polisen anställda bilinspektörernas roll med utökade mandat samt möjliggöra att de ska kunna bära vapen.
– Jag fick göra som jag gjorde förr med chaufförer som inte visste vad de höll på med – läsa högt ur boken. Lindberg har helt enkelt inte läst på ordentligt om vad Sverigedemokraterna vill, avrundar Thomas Morell.

Vill du lyssna på debatten, gör du det här.

Gelins KGK

Om artikeln

Publicerad: 2019-04-12 07:53
Kategori: Nyheter
Taggar: Färdskrivare Manipulation Riksdagen Sverigedemokraterna Thomas Morell Transportfusket