Tomas Eneroth (S). Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet. Montage: Göran Rosengren

Myndighetens framställan får kalla handen av departementet

I samband med att ett bulgariskt åkeri som manipulerat färdskrivaren inte infinner sig i svensk domstol, avvisas ärendet och åkeriet kan återkräva manipulationsutrustningen. Bilinspektör Roger Ogemar lyfter en framställan gjord av Transportstyrelsen om skärpningar kring manipulerade färdskrivare och som han menar hade gett vassare verktyg i dessa fall.I en artikel nyligen, berättade vi om hur en bulgarisk dragbil november 2017 stoppades i Västerås och påkoms med en manipulerad färdskrivare. Manipulationsutrustningen tas i beslag, men tre år senare har åkeriet inte infunnit sig i svensk domstol, ärendet avskrivs och åkeriet kan återkräva manipulationsutrusntingen, något som inte tas väl emot av bilinspektör Roger Ogemar som rapporterade fordonet. Han lyfter en framställan som Transportstyrelsen 2018 gjort till Infrastrukturdepartementet. Den innehåller skärpningar kring manipulerade färdskrivare.

Bilinspektör Roger Ogemar. Foto: Privat

Med den framställan på plats, hade svensk lagstiftning haft ett straffansvar som gjort det olagligt att sälja, köpa, inneha och använda manipulationsutrustning.
– Med fängelse på straffskalan hade vi kunnat använda mycket skarpare verktyg, kanske till och med kunnat anhålla föraren och haft bilen i kvarstad tills domstolen haft sin förhandling. Det är tyst kring den framställan. Enligt vad jag erfarit från Transportstyrelsen, ligger den hos regeringen som vill ha ordning och reda på våra vägar, säger han.

Vi frågar infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om vi kan förvänta oss att framställan vinner gehör och är det rimligt att ett brottsverktyg återlämnas till förövaren om denne undviker att inställa sig i svensk domstol?


Efter en tid får vi svar.
Inte på frågan om återlämnandet av brottsverktyget, men väl på om hur man ser på Transportstyrelsens framställan. Det är infrastrukturministerns pressekreterare Lovisa Alm som kommenterar.
”När det gäller Transportstyrelsens framställan, som bland annat avser att förtydliga systemet med kontroll och sanktioner vid manipulation av färdskrivare, finns det redan idag flera olika lagar som kan tillämpas när det gäller förfalskning av färdskrivardiagramblad och manipulation av färdskrivare. Sedan 2018 har vi också fått mobilitetspaketet på plats, som innehåller skarpare kontroller för registrering av när och var lastbilar passerar för att lokalisera lastnings- och lossningsverksamhet. Tillsammans med införandet av smarta färdskrivare kommer den beskrivna problematiken med manipulation av färdskrivare avsevärt försvåras. Kontrollerna av kör- och vilotider har ökat från 2018 till 2019 och regeringen har därutöver tillsatt utredning och initiativ för att förbättra kontrollverksamheten av yrkestrafik på väg.”

Roger Ogemar kommenterar svaret och säger att det i sak finns en hel del regler som är tänkta att styra upp fusket, men att det inte har funnits och finns fortfarande inte, kännbara, fungerande straffsanktioner i gällande lagstiftning under hans 22 år i branschen.
– De svaga straffen vi har idag överensstämmer inte med de krav som är uppspaltade i EU-förordningarna om att vara ”kännbara och avskräckande”. Enbart regler gör inte att det slutar fuskas utan det behövs både kontroller och kännbara straff, säger han.

Mobilitetspaketet säger att vi från 15/6 2019 ska ha smarta färdskrivare i bruk för att det ska gå att följa fordonens rörelser och därigenom kunna slå hål på fusket.
– Det kommer att ta åratal innan alla fordon utrustats med smarta färdskrivare som ska göra så att kontrollerna ska kunna genomföras som tänkt. Under tiden är det kontroller som är lösningen, säger Roger Ogemar.
De nya funktionerna i färdskrivarna kan dessutom med manipulation sättas ur spel av den som vill fuska och då visar inte färdskrivaren det som är tänkt. Även här ser han att fysiska kontroller måste finnas.

Han pekar på att det är tämligen riskfritt att manipulera dessa system, något han nyligen själv fick erfara i fallet med den bulgariska dragbilen.
– Här är lösningen kännbara och avskräckande straff, säger han.

Han undrar om beslutsfattare och myndigheter alls har förstått allvaret i att ha en fungerande transportkedja.
– Vi som arbetar med kontroller av yrkesmässig trafik väntar med spänning på vad den av regeringen tillsatta utredningen om åtgärder för yrkestrafiken på våra vägar kommer att ge, säger han.

Om sedan politikerna inser allvaret och börjar agera så att fuskare, oavsett nationalitet, kan lagföras med vettiga straffsanktioner, kommer skattekronorna från den seriösa näringen att välla in i statskassan per automatik, säger han vidare.
– Jag känner att det verkligen inte kan bli sämre oavsett vad utredningen kommer fram till, avrundar Roger Ogemar som frågar sig om man verkligen läst mobilitetspaketet och lagförslaget.