Danmark vill ha alkolås i nya bilar

De danska partierna Socialdemokraterne och Socialistisk Folkeparti vill ha alkolås i alla nya bilar.Oppositionspartierna vill därmed gå ett steg l?...

Kvalitetspris till livsmedelstransporter

När organisationen QIII i början av februari prisade transportköpare som ställer höga kvalitetskrav på transporterna, fanns två stora livsmedel...
Mabi_2020-02

Ackrediterat testlaboratorium för alkolås

Sveriges första testlaboratorium för alkolås har ackrediterats av Swedac. Det är MHF Affärsverksamhet AB i Tibro som efter sedvanlig kontroll av ...
Mabi_2020-02

Est fick böter och körförbud

För en tid sedan tipsades den norska polisen om ett lastbilsekipage som körde på E16 österut extremt långsamt, med varningsblinkers på och lämn...
Nokian

Överlasterna minskar ? men många fordon är överlastade

Överlasterna fortsätter att minska enligt Vägverkets mätningar 2009. Trenden för överlaster de senaste åren är svagt sjunkande. På mätplatse...
Aspök

Containerchassi med tippfunktion

Den belgiske trailerproducenten Renders har utvecklat en treaxlad X-Steering containerchassi till en kund som ville ha den med tippfunktion. Container...
VBG onspot

Fick böter för fel diesel

Tre lastbilar från Litauen stoppades nyligen i Norge av Statens Vegvesen som konstaterade att de körde på så kallad avgiftsfri diesel. Bilarna var...
Hultsteins

Trängselskatt blir otillräcklig

Utan nya åtgärder är trafiksituationen i Stockholm densamma om 15 år som innan skatten infördes, enligt WSP som också anger att skatten är effe...
Nokian

Överväger elbilsupphandling

Stockholms stad och Vattenfall undersöker nu intresset för elbilar och laddhybrider bland företag och offentliga organisationer, med en möjlig gem...
Mabi_2020-02

Göteborg vill ha den mindre avgiftszonen

Experter och tjänstemän bedömer att en mindre zon, kombinerat med avgifter på Älvsborgsbron, får störst effekt och är lättast att motivera. R...
Mabi_2020-02