Bilinspektör Roger Ogemar (3:dje från höger) och trafikpolis Kjell Andersson (5:e från höger) deltog i Roadpols seminarium i italienska Cremona i mars. Bilinspektör Roger Ogemar (3:dje från höger) och trafikpolis Kjell Andersson (5:e från höger) deltog i Roadpols seminarium i italienska Cremona i mars.

Internationell ”trafikpolisträff” ska göra livet svårare för transportfuskarna

Den 22-25 mars arrangerade Roadpol ett seminarium i italienska Cremona. Roadpol kan beskrivas som en organisation för EU:s trafikpoliser och varje år samlas två representanter från varje EU-land för att få kunskaper och bland annat dela med sig av varandras erfarenheter. Temat för årets Roadpol Masterclass-seminarium var manipulation av färdskrivare. Sverige representerades av trafikpolis Kjell Andersson, Göteborg och bilinspektör Roger Ogemar, Västerås. Invigningen skedde med pompa och ståt, media och i ”dekorerade personer” med höga befattningars närvaro.

Nivån på de kunskaper som förs fram är på den högsta möjliga nivån, säger både Kjell och Roger. Dessutom tycker de att det är mycket givande att träffa kollegor från andra länder som arbetar med samma saker de själva gör.
– Även om vi kommer från olika länder är vi ändå rätt lika, säger de båda.

En av dagarna gick två representanter från EU-kommissionen igenom utstationeringsdeklarationen och vilka uppgifter kontrollanterna kan få ut av det dokumentet. Roger blev lite imponerad.
– EU har skapat en egen hemsida kopplad till alla länders utstationeringsdirektiv. När åkerierna går in och anmäler får de i retur ett protokoll som föraren ska ha med sig för att kunna visa upp vid en kontroll. I det dokumentet finns även en QR-kod och den kan vi scanna med telefonen och bakspåra historiken. Vi kan exempelvis se om det är en falsk deklaration, om den är giltig eller om det är något annat fel med den, säger Roger.

Två representanter för italienska VDO var på plats för att demonstrera version 2 av den smarta färdskrivaren där bland annat gps-koordinater per automatik läggs in vid gränspassage och lastning/lossning vilket ska försvåra manipulation av färdskrivaren. Men att lära sig hitta manipulationer är inte lätt, särskilt inte nu när själva mjukvaran i färdskrivaren manipuleras.
– Det är så komplicerat att det kanske inte passar varje tjänsteman på trafikavdelningen att ta till sig. Det kräver ett visst tekniskt kunnande och engagemang, inte sällan även på fritiden. Med den utveckling vi ser med allt mer sofistikerade manipulationer kanske det är dags att anställa IT-forensiker, säger Kjell.

Både Kjell och Roger lovordar Sven Kilian, polis från Tyskland och Fred Martin, polis från Belgien. De gick igenom utvecklingen av färdskrivarmanipulation ända från den analoga skrivaren till det som kommer allt mer nu.
– Vi fick många bra tips om hur man kan hitta manipulationer. Under ett antal år har vi kunnat hitta manipulation av kitasgivaren genom olika mätvärden, men nu fick vi nya tips, inte minst om vad utskrifterna vi skriver ut från färdskrivaren kan tala om för oss, säger de båda.

Manipulation av färdskrivarens mjukvara är det senaste sättet att komma undan exempelvis kör- och vilotidsreglerna, var ett intressant ämne. Det är en lukrativ syssla att ägna sig åt att installera manipulationerna. Deltagarna fick höra om ett verkligt ärende från Belgien då ingripandepoliser kontrollerat ett fordon med två polska medborgare som i bilen hade en mängd teknisk utrustning.

Polisen tog foton på personerna och utrustningen som de sedan skickade vidare till underrättelseavdelningen.
– Personerna kom från ett företag i Polen och var på väg hem efter att ha varit och installerat manipulationsutrustning på fordon i en polsk hamn. Det blev en mycket stor utredning som sedan ledde till tillslag hos två personer i Polen. Vi fick se foton på deras lyxbilar och lyxvillor. Tillslaget gav polisen tillgång till viktig information i datorerna, bland annat vilka företag som betalat, berättar Roger och Kjell som konstaterar att det uppenbarligen går att tjäna stora pengar på detta, men att det också signalerar att det antagligen finns ett stort antal mjukvarumanipulerade fordon som rullar på vägarna.

EU-länder har olika sätt att sanktionera och bötfälla företag men delar upplevelsen av att åklagare inte alltid är tillräckligt pålästa. Det behövs en tydlighet i regelverken för att kontrollanterna och åklagarna ska kunna känna sig trygga i sitt yrkesutövande.
– Vi behöver få bort rädslan för att göra fel och istället bejaka viljan att göra rätt, säger Kjell.

– Vi fick många bra tips om hur man kan hitta manipulationer, säger Roger och Kjell (längst till vänster i bild).

När exempelvis en åklagare inte ser ”hela bilden” framför sig, underminerar det till viss del kontrollantens bedömning. Kjell tar ett exempel från Sverige då en manipulerad färdskrivare påträffas, men åklagaren tycker att de 4 000 kronorna i böter som föraren ska ha för att ha använt en felaktig färdskrivare, inte är tillräckligt för att driva saken vidare.
– Jag menar att förundersökningsledaren då har tappat bort hela saken när man som förundersökningsledare inte förstår att det kan landa i en företagsbot på 200 000 kronor, säger Kjell.

Att som åklagare sätta sig in i den lagstiftning som omfattar yrkestrafiken, inte minst om utländska aktörer figurerar innefattar många olika lagrum och är svår samt kräver samarbete mellan kontrollanter och åklagare.
– Det vi ser är att när vi får kontakt med bra och intresserade åklagare som utvecklas och blir verkligt skickliga, ja då försvinner de efter ett tag vidare till andra uppgifter och så måste vi börja om igen, säger Roger och Kjell.

Seminariet var således såväl inspirerande som givande, men nu ska Kjell Andersson och Roger Ogemar axla den stora uppgiften att sprida kunskaperna till hela organisationen.

Roger och Kjell anser att seminariet var inspirerande och givande. Nu ska de båda sprida sina nyvunna kunskaper till sina kollegor i den svenska trafikpolisorganisationen.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-14 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Kontrollverksamhet Manipulation Roadpol Trafikpolisen