3,3 procents utsläppsminskningar

Nya bilars utsläpp sjönk 2008 med 3,3 procent till 153,5 g CO2/km, enligt officiell EU-statistik., den snabbaste minskningen hittills. Andelen bilar...

Tobak nästa biobränsle?

Thomas Jefferson University i USA har modifierat tobaksplantan så att den ger mer olja, och då den växer snabbt kan den därmed bli relevant för b...
Nokian

Diesel från e-kolibakterier

Forskare vid US Department of Energy har lyckats modifiera e-kolibakterier att producera diesel med hjälp av bakteriens egna fettsyror, utan kemiska ...
Mabi_2020-02

Digitala färdskrivaren ska förnyas

Danska DI Transport har tillsatt ett utskott som ska komma med ett utspel till EU-kommissionen när det gäller regler för en digital färdskrivare. ...
Mabi_2020-02

Trött på den tyska Mauten

Trafikministern i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern är trött på att mycket av den tunga trafiken har, på grund av den vägskatten Mauten,...
Hultsteins

Var femte godscontainer är felmärkt

Vid en storkontroll av farligt gods i Oslos hamn i oktober förra året upptäcktes att var femte container var felmärkt. Felmärkningen eller avsakn...
VBG onspot

Schweiz inför kör- och vilotidsbestämmelser

Schweiz kommer att införa dagens EU-regler för kör- och vilotider (EG 561/2006) från den 1 januari 2011. Hittills har man i landet följt reglerna...
Hultsteins

Danmark överväger 56 ton

Danskarna har lagt ner mycket arbete på ett få ut fler 25,25 meter långa lastbilsekipage på vägarna. Det ger fler och fler tillstånd på flera h...
Nokian

Nytt Vägkrogsbibliotek

Sveriges elfte vägkrogsbibliotek invigdes nyligen i Grums i Rasta Grums lokaler, längs E18 norr om staden. Det är det elfte arbetsplatsbiblioteket ...
Mabi_2020-02

Begränsad höjd på lastbilar i Norge

Norska Vegdirektoratet har föreslagit en maximal höjd på fordon i Norge på fyra meter inklusive last. Dock föreslås undantag för specialtranspo...
VBG onspot