Est fick böter och körförbud

För en tid sedan tipsades den norska polisen om ett lastbilsekipage som körde på E16 österut extremt långsamt, med varningsblinkers på och lämn...

Överlasterna minskar ? men många fordon är överlastade

Överlasterna fortsätter att minska enligt Vägverkets mätningar 2009. Trenden för överlaster de senaste åren är svagt sjunkande. På mätplatse...
Mabi_2020-02

Containerchassi med tippfunktion

Den belgiske trailerproducenten Renders har utvecklat en treaxlad X-Steering containerchassi till en kund som ville ha den med tippfunktion. Container...
Hultsteins

Fick böter för fel diesel

Tre lastbilar från Litauen stoppades nyligen i Norge av Statens Vegvesen som konstaterade att de körde på så kallad avgiftsfri diesel. Bilarna var...
Hultsteins

Trängselskatt blir otillräcklig

Utan nya åtgärder är trafiksituationen i Stockholm densamma om 15 år som innan skatten infördes, enligt WSP som också anger att skatten är effe...
Aspök

Överväger elbilsupphandling

Stockholms stad och Vattenfall undersöker nu intresset för elbilar och laddhybrider bland företag och offentliga organisationer, med en möjlig gem...
Mabi_2020-02

Göteborg vill ha den mindre avgiftszonen

Experter och tjänstemän bedömer att en mindre zon, kombinerat med avgifter på Älvsborgsbron, får störst effekt och är lättast att motivera. R...
Hultsteins

3,3 procents utsläppsminskningar

Nya bilars utsläpp sjönk 2008 med 3,3 procent till 153,5 g CO2/km, enligt officiell EU-statistik., den snabbaste minskningen hittills. Andelen bilar...
Nokian

Tobak nästa biobränsle?

Thomas Jefferson University i USA har modifierat tobaksplantan så att den ger mer olja, och då den växer snabbt kan den därmed bli relevant för b...
Aspök

Diesel från e-kolibakterier

Forskare vid US Department of Energy har lyckats modifiera e-kolibakterier att producera diesel med hjälp av bakteriens egna fettsyror, utan kemiska ...
Nokian