Ekipaget klampades med en "kändis"-klamp. Ekipaget klampades med en "kändis"-klamp.

Eskilstuna yrkestrafikgrupp på besök i Luleå

”Vi tar flera tips med oss hem”

Mellan den 4-6 april befinner sig tre bilinspektörer och en trafikpolis från Eskilstunas yrkestrafikgrupp samt en bilinspektör från Nyköping på besök hos yrkestrafikgruppen i Luleå. Besöket handlar om erfarenhetsutbyte och man arbetar tre pass. Även Eskilstunagruppen får använda sina klampar.

Vi talar med bilinspektör Patrick Zetterberg från Eskilstuna som säger att besöket varit givande och att de tar med sig en del tips hem. Upplever ni någon skillnad på vilka överträdelser de finner i Luleå och det ni i Eskilstuna ser?
– Ja. Det är en väldig skillnad. Även om också vi påträffar körning med dubbla förarkort så är det betydligt vanligare uppe i norr. Att det är långa avstånd och många fisktransporter som har bråttom kan säkert spela in i detta, säger Zetterberg.

Det är till viss del även skillnad i arbetssättet, säger Zetterberg och lyfter en fördel som Luleågruppen har, nämligen att alla kan tung trafik. Det gör att de kan skicka iväg ett par civila polisbilar ut i trafiken för att spana och sedan kommunicera med dem på kontrollplatsen om de ser ekipage som väcker uppmärksamhet. När inte alla kan den tunga trafiken, är det svårt att skicka ut ett fordon på spaning eftersom det då inte finns någon på plats för att vinka in ett fordon för kontroll.

En annan sak som Zetterberg uppskattade under besöket, var tillgången till dedikerade kontrollplatser med varierande utrustning.
– I Eskilstuna har vi inte en enda dedikerad poliskontrollplats. Det hade vi väldigt gärna velat ha, säger han.

Luleås yrkestrafikgrupp ingår inte i lokalpolisområdets polis och det tycker Zetterberg är mycket positivt.
– Det betyder att yrkestrafikgruppen får arbeta med sin linjeverksamhet och kan inte bli tagna i anspråk för andra uppdrag, säger han.

Med sig i sina fordon upp till Luleå hade Eskilstunagruppen sina egna klampar och dem fick de användning för. Nattpasset måndagen den 4 april inleddes med att man norr om Luleå utmed E10 fick in fyra ekipage på väg söderut. Två av dessa förare körde på någon annans förarkort.
– Föraren av det finska ekipaget hade kört i över 40 timmar med en och en halv timme som längsta vila. Det innebar att hans körkort drogs in direkt på platsen och ekipaget klampades i väntan på att sanktionsavgiften skulle betalas och en ny förare som kunde ta över, säger Zetterberg.

Även om det inte var Patrick Zetterberg som hanterade det finska ekipaget, blev det ändå deras klamp som fick pryda framhjulet. Om någon känner igen klampen så stämmer det eftersom den användes för den första klampningen med 60 000 kronors sanktionsavgift och var för den uppgiften ”utsmyckad”.

Under tisdagseftermiddagen betalades sanktionsavgiften in och klampen låstes upp. Hur vet ni att föraren verkligen byttes?
– På tisdagskvällen tog vi in ett ekipage och det visade sig vara samma som klampats dagen innan. Vi kunde då konstatera att det verkligen satt en ny chaufför bakom ratten, säger Zetterberg.

Även Eskilstunagruppen fick in en del felaktiga transporter, bland annat en estländsk förare som tagit den ordinarie veckovilan i hytten i Norge. Sanktionsavgiften på 20 000 kronor betalades in direkt. Ett annat ärende landade i böter för båda förarna.
– Ekipaget tillhör ett svenskt åkeri och bakom kördes en lätt lastbil också den från åkeriet. Man hävdade inte tvåförarsystem utan istället turades de båda förarna om med att ömsom köra ömsom åka personbil och så får man inte göra varför båda fick böter. Hade de däremot kört regelrätt tvåförarsystem hade de klarat den aktuella kröningen, säger Patrick Zetterberg som konstaterar att någon på åkeriet måste ha tänkt fel.

Besöket i norr tycker gänget från söder var mycket givande och det var en trevlig stämning. Är det något särskilt ni tar med er från besöket?
– De är verkligen bra på avståndsbedömning. Det öppnar för att hitta fler färdskrivarmanipulationer. Även om vi inte påträffade någon manipulerad färdskrivare under vårt besök, fick vi se hur man på ytterligare ett sätt kan hitta sådana, avslutar Patrick Zetterberg.