Frågor och svar om det nya yrkeskompetensbeviset

Förmodligen har du som kör tunga fordon en del frågor gällande den nya lagen om yrkeskompetensbevis.rnAlla är välkomna att maila till Proffs e...
VBG onspot

Bra resultat för åkerinäringen 2006

De ekonomiska nyckeltalen för åkerinäringen visar på en svag förbättring mellan åren 2005 och 2006. Det ekonomiska tillståndet är dock svagt ...
Meca Tunga Delar

Yrkeskompetensbevis för alla som kör buss och tung lastbil

Alla som kör buss och tung lastbil i yrkestrafik ha ett yrkeskompetensbevis från september 2008 respektive september 2009.rnrnKravet på yrkesko...
Meca Tunga Delar

Upprustning – ett av Stockholms största trafikprojekt

Omfattande upprustning och moderniseringsarbeten av innerstadslederna i den s k Nordsydaxeln, dvs Söderledstunneln, Centralbron och Klarastrandsleden...
Yara

Tre åtalas för vitavarustöld

Den 11 november stals ett lastbilssläp från DHL i Örebro. Lasten bestod av vitvaror till ett värde av hundratusentals kronor.rnrnNågra dagar ...
Aspök

Syntetiskt bränsle kan ersätta diesel

Göran Rosenberg, ansvarig vid Sveriges Åkeriföretag för frågor som berör miljö och hållbar utveckling, menar att det är fullt möjligt att er...

Färdskrivarbesiktning ? Ditt ansvar!

När ska färdskrivaren besiktigas - och får jag påminnelse när det är dags? Hur fungerar rättssystemet?
Jag får många telefonsamtal om det här och jag ska nu försöka att reda ut vad som gäller.
Välkomna till den här krönikan. Nu kör vi.
Daf

Omkörningsförbud för tunga lastbilar?

Vägverket och polisen vill gå många irriterade privatbilister till mötes och utöka omkörningsförbudet för tunga lastbilar norrut längs E 6 i Skåne. Det är inte konstigt. Med väldigt många tunga lastbilar som framförs av förare på E 6 och E 4 som envisas med att långsamt, långsamt köra om trots att de därigenom orsakar kraftig köbildning, blir det lätt orsak till trafikfarlig irritation hos lättretade privatbilister, som inte gärna vill lätta på gaspedalstrycket.
Nokian

Statistisk logik

Min kompis Filip ser över sina försäkringar. Han har hus, barn och företag samt kör racing med egen Porsche. En hel del försäkringar med andra ord. När hus,- liv,- företags- och racingförsäkringar är omförhandlade och klara återstår Filips och hans frus privata bilförsäkringar.
VBG onspot

Fantasilösa myndighetsutövare – Ett hot mot trafiksäkerheten

Danskarna har tydligt visat sitt missnöje mot höga böter för vad man kallar ?administrativa brott mot kör- och vilotidsbestämmelserna?. En klapp på axeln för att man har modet att ta i med hårdhandskarna och att man inte räds att ställa sig i vägen för privatbilisterna. Förvisso släppte man ju förbi både bussar och personbilar, men köerna som uppstod drabbade naturligtvis ?Svensson?.  Eller i det här fallet, ?Olsen?.