VTI och Transportstyrelsen ska analysera dagens vinterdäckskrav

Regeringen ger Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, i uppdrag att analysera dagens krav på vinterdäck för tunga fordon och utreda behovet av förändrade krav på vinterdäck eller däckutrustning för att minska framkomlighets- och säkerhetsproblem i vägtrafiken när det råder vinterväglag. Om behov finns ska Transportstyrelsen föreslå regeländringar.

Yrkestrafiken på väg spelar en avgörande roll för samhället och det är viktigt att tunga transporter sker på ett säkert och effektivt sätt. Regeringen arbetar systematiskt för att öka trafiksäkerheten och skapa ordning och reda på vägarna. Återkommande problem med stillastående tunga fordon på vägarna vid utmanande väderförhållanden ger anledning till att fortsätta det systematiska arbetet.

Stora störningar i trafiken får konsekvenser för hela samhället. För att undvika omfattande trafikstopp och olyckor är det viktigt att tunga fordon är rätt utrustade när vinterväglag råder.

Regeringen skärpte kraven på vinterdäck för tunga fordon 2017 så att alla hjul måste ha vinterdäck när det råder vinterväglag. De nya reglerna började gälla den 1 december 2019. Hur dessa nya regler efterlevs och vilken effekt de har fått på framkomlighet och trafiksäkerhet bör följas upp och om regeländringar bedöms kunna minska riskerna för olyckor och samhällsstörningar ytterligare, så bör sådana övervägas.

Transportstyrelsen och VTI ska inhämta synpunkter från Trafikverket och bör därutöver inhämta synpunkter från övriga relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 mars 2023.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-15 10:28
Kategori: Nyheter
Taggar: Framkomlighet Lastbilsdäck Regeringen Socialdemokraterna Transportstyresen Vinterdäck Vinterdäckskrav VTI