Sunfabs cirka 130 anställda får dela på tre miljoner kronor efter förra årets rekordresultat. Sunfabs cirka 130 anställda får dela på tre miljoner kronor efter förra årets rekordresultat.

Anställda på Sunfab får dela på tre miljoner efter rekordresultat

Redan under slutet av 2020 ökade efterfrågan av Sunfabs produkter och under 2021 har orderingången varit rekordhög. Orderingången på helåret slutade på över 61 000 enheter vilket slog det tidigare rekordet sen 2008. Det skriver företaget i ett pressmeddelande.

Under året 2021 uppvisade Sunfab en stark försäljningstillväxt i efterfrågan av hydrauliska pumpar och motorer. Orderingången 2021 ökade med över 40 procent jämfört med 2020 och koncernens omsättning uppgick till 263 miljoner kronor vilket är en ökning med 24 procent jämfört med året innan.

Året 2021 summerat hade den högsta orderingången, omsättningen och antal sålda enheter i företagets historia.

Sunfab har via ett fortsatt framgångsrikt arbete ökat exportandelen till över 93 procent och tillväxten har visat sig störst på strategiska tillväxtmarknader såsom USA och Asien.

Under 2019 etablerade Sunfab ett nytt dotterbolag i Penang, Malaysia som redan har gett en betydande försäljningsökning.

Det starka resultat som Sunfab nu uppvisar för femte året i rad genererar en finansiell styrka för framtida investeringar. Betydande maskininvesteringar har redan initierats under de senaste åren och kommer att fortsätta under kommande år.

I slutet av 2020 genomfördes en organisationsförändring vid fabriken i Hudiksvall med syftet att förbättra och effektivisera det dagliga arbetet. Förstärkning av organisationen i form av flertalet anställningar har genomförts under det senaste året.
– Vårt goda resultat är en effekt av samtliga medarbetares fantastiska prestationer under denna extraordinära period med en global pandemi. Det är hårt arbete, effektiviseringar och strategiska beslut som ligger bakom vår framgång, säger vd Marie Nilsson.

Som en effekt av det goda resultatet som uppnåddes 2021 får samtliga medarbetare på Sunfab dela på cirka 3 miljoner kronor i enlighet med företagets vinstdelningssystem.

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-14 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Företagsnyheter Sunfab Vinstdelning