REPLIK

Morell (SD): ”Infrastrukturministern handskas vårdslöst med sanningen”

REPLIK TILL TOMAS ENEROTH OCH TOMMY WREETH
I en debattartikel staplar infrastrukturminister Tomas Eneroth och Transports förbundsordförande Tommy Wreeth felaktiga påståenden på hög och tar därmed direkta falsarier till en ny nivå. Alla med minsta insyn i utvecklingen inom transportnäringen de senaste åren vet att regeringen varit mer än lovligt passiv i frågan. Att man nu slår sig för bröstet och säger sig värna den seriösa åkerinäringen är bara patetiskt.
Var har ni varit under de år en hel bransch har skrikit sig hes om den allvarliga situationen på vägarna? Inte fanns ni på barrikaderna, den saken är klar.

Det låter stort när socialdemokraterna tar till orda, men i praktisk handling sker ytterst lite. Skall vi då bena ut det som skett?

Trafikpolisen har mer eller mindre utplånats sedan 2014 och ansvaret vilar tungt på Tomas Eneroth och hans regering. Många från åkerinäringen har lyft frågan men regeringen har förblivit passiv förutom några små plakatåtgärder. De 100 miljoner kronorna som nämns i debattartikeln, de avsattes för ökade cabotagekontroller, men polisen kan enbart redovisa 2,6 miljoner som är direkt knutna till cabotageåtgärder, resten försvann in i det berömda svarta hålet.

Beställaransvaret är ytterligare en plakatåtgärd från regeringen som sedan visade sig vara otillräcklig för en juridisk prövning. Så här har det varit på punkt efter punkt!

Facit under regeringens sju år vid makten förskräcker, minst sagt. Brottsligheten på våra vägar har ökat dramatiskt, med olaga yrkesmässig trafik, manipulerade färdskrivare, falska handlingar, urusla fordon med allvarliga tekniska brister och ett ökat missbruk av droger. Det sistnämnda har tullen larmat om vid flera tillfällen då de ser en ökning av drogpåverkade utländska förare vid gränsen.

LÄS ÄVEN: Svenska löner och villkor ska gälla på vägarna

Förutom den vägburna brottsligheten finns en tydlig koppling in i annan kriminell verksamhet. Redan 2012 kunde polisen i Västra Götaland påvisa sambandet mellan den olagliga yrkesmässiga trafiken och annan kriminell verksamhet. Kriminella nätverk, oftast internationella, skapade sig kontroll över logistikflöden och kunde därmed sköta insmuggling av vapen, ammunition, narkotika, alkohol och inte sällan unga kvinnor ämnade åt prostitution.

I motsatt riktning åker stöldgods ut ur landet och detta har, inte bara fortgått sedan dess, utan även ökat i omfattning.

De kriminella nätverken skapar ekonomiska muskler genom att utföra olagliga transporter i Sverige och de pengarna investeras sedan i annan kriminell verksamhet. Svenska staten har varit oförmögen att möta den här verksamheten, främst på grund av en passiv politisk ledning. Här faller ansvaret tungt på infrastrukturministern som nu försöker dölja regeringens totala fiasko genom att utmåla andra partier som ett hot mot den svenska åkerinäringen och dess anställda.

Jag har sagt det åtskilliga gånger från riksdagens talarstol och jag upprepar det igen. För oss Sverigedemokrater är det viktigt att inte bara prata om åtgärder, utan också sätta dessa i verket. För att komma åt de kriminella gängen och bryta deras ekonomiska tillväxt måste åtgärder sättas in på vägen. Ökade kontroller på väg, men också vid gränser är ett måste. Skärp lagstiftningen där det är nödvändigt och höj sanktionsavgifterna.

Inför klampning på riktigt, det vill säga, lås fast fordonet tills böter/sanktionsavgifter är betalda och slopa dagens gräns på 36 timmar. De företag som utnyttjar den olagliga trafiken sponsrar ju indirekt annan kriminell verksamhet. Det gäller att med alla medel strypa näringstillförseln till de kriminella nätverken om vi över huvud taget skall komma åt den kriminalitet som idag förlamar stora delar av landet.

För att lyckas med det arbetet krävs det en regering som ser problemen och som fyller verktygslådan med effektiva verktyg.

Att producera ett oräkneligt antal pressmeddelanden om lagskärpningar är ju löjeväckande, när man inte förmår att sätta in resurser som ser till att lagskärpningarna får praktisk effekt ute på vägarna.

Regeringen har med all önskvärd tydlighet visat att man inte förmår att sätta kraft bakom orden. Det är ett misslyckande med det mest grundläggande som hela den här frågan handlar om, nämligen att skapa ordning och reda på vägarna. I stället får situationen rulla på som vanligt. Sorry grabbar, det krävs mer för att komma åt de som rundar lagstiftningen. Regeringen har än en gång bevisat att ni inte fyller ut skjortan!

Thomas Morell, Sverigedemokraterna
Trafikpolitisk talesperson och före detta bilinspektör vid trafikpolisen

LÄS ÄVEN: Svenska löner och villkor ska gälla på vägarna

Om artikeln

Publicerad: 2022-04-12 15:50
Kategori: Okategoriserade
Taggar: Cabotagemiljonerna Den svenska Modellen Förarlöner Kriminalitet Trafikpolisen